16 července, 2024
Obchodní centra a retail

V Česku se dosud revitalizovalo 19 procent všech stávajících obchodních center. Na desítku revitalizace v blízké době čeká.

Tempo výstavby obchodních center v Evropě zpomaluje. Jak vyplývá z nejnovější zprávy Evropská obchodní centra (European Shopping Centres) společnosti Cushman & Wakefield, v roce 2017 poklesl objem dokončených prostor meziročně o 23 % na 3,8 mil. m2. Spíš než na novou výstavbu se investoři soustředí na revitalizace s důrazem na kvalitní prostředí, rozšíření služeb a zážitkových prostor. Za trendem stojí postupně saturovaný trh obchodních center, měnící se poptávka spotřebitelů a nájemců, technologický vývoj a nárůst online obchodování. Protože jedině spojením kvalitního maloobchodu, širokospektrých služeb a volnočasové nabídky vzniká prostředí, které se na internetu vytvořit nedá, a které si spotřebitelé žádají. Revitalizace v tomto duchu jsou tak zásadním klíčem k úspěchu obchodního centra. Z celkového počtu 98 obchodních center v České republice bylo doposud zrekonstruováno 19 z nich.

„Zpomalení výstavby evropských obchodních center se týká zejména rozvinutějších trhů západní Evropy, ale i regionu CEE. Místo výstavby dochází k četným revitalizacím. Mají-li si centra udržet stávající zákazníky, přilákat nové a prodloužit jejich čas v centru, pak dobře navržené, vysoce kvalitní prostory s vysokým zastoupením služeb (pošta, doktoři, realitní kanceláře a další) a zážitkových konceptů (edukačních, zábavních, gastro a dalších), zasazené do zajímavého architektonického řešení interiérů, jsou absolutně nezbytné. Vznikají tak živoucí střediska, která plní různé obchodní, volnočasové a sociální potřeby všech věkových kategorií a vytváří unikátní destinaci pro trávení volného času“, říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí pronájmu maloobchodních prostor v regionu střední a východní Evropy a dodává: „Příkladem takového centra je Eurovea. Lze říct, že tento multifunkční komplex vytvořil nové centrum Bratislavy.“ 

Česká republika 

V České republice se minulý týden otevřelo nové outletové centrum Prague Style Outlet, které se však v mezinárodním měřítku do obchodních center nezapočítává. Jediné obchodní centrum Géčko Ostrava tedy doručí v roce 2018 10 700 m2 nových ploch obchodních center. I v tuzemsku je tak pozornost upřena na revitalizace.

Z celkového počtu 98 obchodních center v České republice bylo doposud zrekonstruováno 19 z nich. Z jejich celkové plochy, která dohromady tvoří 2,3 milionu metrů čtverečních, pak podíl rekonstrukcí činí 32 %. Asi dvě třetiny obchodních center (62) v ČR jsou starší 10 let; z těchto bylo zrekonstruováno 17, včetně Centra Černý Most, Centrum Chodov, Olympia Brno, OC Nový Smíchov, Futurum Ostrava a IGY Centrum České Budějovice a další. Při porovnání celkové obchodní plochy pak těchto 17 rekonstruovaných center představuje 45 % obchodní plochy starší 10 let.

„Většina obchodních center v Česku vznikla mezi lety 2004 až 2009. K rekonstrukcím zpravidla dochází po 8-10 letech, aby odpovídaly aktuálním designovým trendům a především měnícím se preferencím zákazníků a nájemců. Revitalizace probíhají v různém rozsahu od drobnějších úprav typu změn podlah až po celkovou přestavbu a rozšíření, měnění vstupů, složení nájemců, vertikální komunikace – eskalátory, tvar pasáží, zavádění nových technologií, otevírání či rozšiřování gastro zón, služeb, zábavních a jiných zážitkových prostor, které jsou nyní klíčové,“ říká Jan Čížek, vedoucí pronájmu obchodních center.

Výstavba v Evropě

Rozloha prostor obchodních center v Evropě činila počátkem roku 2018 celkem 166,5 mil. m2, což představuje nárůst během roku 2017 o 2,3 %. Na západní Evropu z toho připadá 109,7 mil. m2 a na střední a východní Evropu (CEE) pak 56,8 mil. m2. Turecko v průběhu roku 2017 vystřídalo Rusko na pozici stavebně nejaktivnějšího trhu: ve druhém pololetí zde přibylo 495 000 m2. Druhé Rusko si přičetlo 330 000 m2 a třetí je Polsko s 298 000 m2.

Odhaduje se, že v příštích dvou letech na trhu přibude celkem 6,6 mil. m2 nových prostor. Mezi Západem a Východem však bude patrný značný rozdíl, jelikož v západní Evropě se očekává pokles objemu o 21,3 %, kdežto v regionu CEE naopak nárůst o 12,3 %. Bude tak nadále pokračovat trend posledního desetiletí, kdy západní Evropa za střední a východní Evropou co do nově vybudovaných prostor pokulhává.

Střední a východní Evropa

V roce 2017 bylo Rusko druhou nejaktivnější zemí z hlediska výstavby i přesto, že roční objem dokončených ploch poklesl ze 1,6 mil. m2 v roce 2016 na 0,6 mil. mv roce 2017. Příčinou je zčásti propad ekonomiky od roku 2014, kdy se počet nově zahájených projektů výstavby značně snížil, a také relativní vyrovnání nabídky a poptávky v roce 2017. Ze struktury rozpracovaných projektů na rok 2018 vyplývá, že developeři nyní přesunují pozornost od rozsáhlých spíše k menším projektům.

Nabídka obchodních center v Turecku loni výrazně vzrostla o 1,1 mil. m2 nových prostor, což představuje 47 % celkové plochy dokončené v regionu CEE za rok 2017. Tím Turecko získává prvenství z hlediska aktivity výstavby. Projekty rozpracované na roky 2018/19 obnášejí 1,4 mil. m2 nových ploch, přičemž zhruba 70 % z nich se nachází v Ankaře nebo Istanbulu. Tento trend by však měl zpomalovat v důsledku relativně slabého obchodního prostředí a skutečnosti, že některé části trhu jsou téměř saturovány.

Ve střední Evropě došlo v roce 2017 k téměř 20% poklesu nově otevřených prostor obchodních center. Zlepšení ekonomické situace však v regionu vede ke zvyšování mezd a maloobchodních tržeb. To přitahuje zájem zahraničních obchodníků a výstavbu maloobchodních nemovitostí v Polsku, ČR a na Slovensku.

Zdroj/foto: Cushman & Wakefield, s.r.o.

Related Posts