26 května, 2024
Home Posts tagged CEVRE Consultants
Facility a technologie budov
Energetika budov, to není jen šetrně zvolený způsob vytápění. Kvalitní energetické řešení vyžaduje komplexní přístup, který začíná již při prvních úvahách architekta o zasazení budovy do terénu a o jejím natočení směrem ke světovým stranám, počítá s kvalitou obálky budovy, způsobem vytápění i chlazení, mírou zasklení a zastínění apod. Shodli se na tom odborníci na […]
Facility a technologie budov
Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě. „V Evropské unii jsou budovy zodpovědné za 40 % veškeré spotřebované energie. Je tedy nejvyšší čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura. Vláda by si měla uvědomit, jak důležité je do budoucna stavět energeticky úsporně a podporovat technologie ve stavebnictví, které jsou šetrné k životnímu
Facility a technologie budov
CTP nedávno oznámila Arcadis, ADP a CEVRE jako vítěze výběrového řízení na certifikaci celého portfolia budov CTP. Vítězové byli vybráni na základě výsledků, schopností, aktivity ESG a nákladů. Klíčem k vítězství ve výběrovém řízení byly dostatečné zdroje, které byly k dispozici pro certifikaci všech 293 budov v šesti zemích v časovém rámci. CTP plánuje mít […]