16 července, 2024
Facility a technologie budov

Budovy spotřebovávají 40 procent energie, do budoucna proto musíme stavět výhradně šetrně

Stavby a jejich provoz způsobují třetinu emisí skleníkových plynů na světě. „V Evropské unii jsou budovy zodpovědné za 40 % veškeré spotřebované energie. Je tedy nejvyšší čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura. Vláda by si měla uvědomit, jak důležité je do budoucna stavět energeticky úsporně a podporovat technologie ve stavebnictví, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

V rámci série Rethink Architecture tak Česká rada pro šetrné budovy uspořádá spolu s Centrem architektury a městského plánování již třetí přednášku o udržitelné architektuře, tentokráte zaměřenou právě na energetické úspory. Cílem je inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v ČR tak, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů.

Jak je důležité přemýšlet o energetické efektivitě domu již od koncepčního návrhu vzhledem k orientaci, hmotovému a dispozičnímu řešení? Jaké obnovitelné zdroje energií lze v budovách využít i v návaznosti na jejich architektonické ztvárnění? To představí odborníci, pro které je energie v jejich projektech cenným zdrojem, s nímž je třeba pečlivě zacházet.

Hlavním přednášejícím bude tentokráte architekt a inženýr ateliéru Projektil Architekti Ondřej Hofmeister. „U našich projektů řešíme, jak ušetřit energie a materiály úsporným prostorovým a funkčním návrhem. K udržitelnosti je potřeba přistupovat selským rozumem, i když ten v dnešním komplikovaném a často paradoxním světě bývá občas krátký,“ poznamenal k tématu své přednášky.

Na projektech ateliéru jako jsou Středisko ekologické výchovy Sluňákov nebo Dům dětí a mládeže v Mnichově Hradišti představí vztah architektury k jejím environmentálnímu a urbanistickému kontextu.

Budoucnost představuje soběstačný dům, o kterém promluví zakladatel a lídr projektu Český soběstačný dům Pavel Podruh. „Pro dům jsme úmyslně zvolili tu nejzazší variantu soběstačnosti, tedy off-grid. Dům koncipujeme tak, aby v trochu umírněné formě nabízel veškerý současný komfort, a hlavně budil představivost,“ řekl k právě realizovanému projektu.

Jiří Cihlář je energetický auditor působící v CEVRE Consultants a ve své přednášce vysvětlí, proč je důležité si komplikovat život s energetickou a ekologickou náročností budovy už od první studie. „Dobrého provozovatele budovy zajímá, kolik zaplatí za energie. Skutečně šetrného hospodáře, developera, architekta, ale musí zajímat mnohem víc,“ naznačil.

Ředitel facility managementu budov v bance ČSOB Daniel Rubricius se ve své přednášce zaměří na energetické technologie v nové centrále ČSOB na Radlické, která je z hlediska šetrnosti zcela převratnou budovou a která získala certifikát LEED v kategorii New Construction na nejvyšší úrovni Platinum.

Zdroj/foto: Hero & Outlaw/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts