27 října, 2020
Home CREAM Real Estate
Obchodní centra a retail
Plánované multifunkční centrum 24-25-26 FABRIKA, které promění východní část baťovského areálu, aktuálně učinilo významný krok na cestě v realizaci. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané Stavebním odborem Statutárního města Zlín, nabylo právní moci ke konci května letošního roku. Projekt 24-25-26 FABRIKA v baťovském areálu ve Zlíně je jedním z největších projektů