19 dubna, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

EXPO REAL: Nálada na evropském realitním trhu zůstává pozitivní

Ve středu 9. října končí v Mnichově 22. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Trendy a predikce expertů – účastníků Expo Realu: na současném evropském investičním a realitním trhu je patrná nejistota, zpomalení a ostražitost vůči celkovému ekonomickému vývoji, přesto však recese nepřijde. Naopak: podle výzkumu „Expo Real Barometer of Opinion“ očekává 79 % z celkem 1880 respondentů letos dobrý rok, 14 % dokonce rekordní. Rok 2019 bude podle 44 % expertů rokem růstu objemu investic, 47 % očekává stejný výsledek jako vloni.

Veletrhu dominovalo několik témat: inovace a nové technologie, urbanizace a rozvoj měst, dostupné bydlení, další rozvoj EU a mezinárodní tok finančního kapitálu. To se promítlo do bohatého doprovodného programu, rozděleného do 10 tematických diskusních fór. Při nich vystoupilo více než 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky.

Jaké faktory budou ovlivňovat evropský trh nemovitostí?

Ceny komerčních nemovitostí se v současnosti pohybují na rekordní úrovni: to platí nejen pro západní, ale i pro střední Evropu. „Trhu s investicemi do komerčních realit se v 1. pololetí roku 2019 dařilo. Do regionu CEE (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko) bylo celkem investováno více než 5,4 miliardy EUR – jde o historicky druhý nejvyšší objem investic v prvním pololetí roku v tomto regionu. Dominovaly investice do kancelářských nemovitostí, které tvořily téměř 55 % tohoto objemu,“ konstatovala Jana Prokopcová, Head of Research & Consutling realitní poradenské společnosti CBRE.

Mezi sedm rozhodujících faktorů, které ovlivňují a v nejbližší době budou ovlivňovat evropský trh nemovitostí (Českou republiku nevyjímaje) patří podle výše uvedeného výzkumu mezi odborníky na Expo Realu na prvním místě dostupné bydlení (57 %), dále pak úroková politika, nedostatek pozemků a kvalifikovaných pracovních sil, digitalizace, velké stlačení likvidity u mezinárodních investorů a v neposlední řadě klimatické změny a ochrana životního prostředí.

Expo Real 2019

ŽHAVÁ TÉMATA LETOŠNÍHO EXPO REALU POHLEDEM ČESKÝCH ÚČASTNÍKŮ EXPO REALU

Inteligentní urbanizace – trend metropolí budoucnosti

Podle predikcí mají do roku 2050 žít dvě třetiny světové populace ve městech. Právě v progresivním konceptu „chytrého města“ vidí evropští realitní experti největší potenciál, kam by se měla promítnout digitalizace: ať už jde o řízení, provoz, plánování či samotnou výstavbu. Charakteristikou budoucího „chytrého města“, diskutovanou na letošním fóru „Intelligent Urbanization Forum“ v rámci Expo Realu, byla jeho udržitelnost i to, aby vytvářelo podmínky pro zdraví a zlepšování kvality života svých obyvatel.

„Nejen na Expo Realu je jedním z hlavních témat zahušťování měst. Pokud je metropole zastavěnější a tím pádem zde pracuje a bydlí více lidí, vytvářejí se tím mimo jiné podmínky pro příchod nových obchodů a služeb, zlepšuje se infrastruktura. To vše přispívá k lepší kvalitě života městských obyvatel. K inteligentní urbanizaci je však třeba mít dlouhodobou vizi, kterou by developeři – ideálně v co nejužší spolupráci s městem – přetvářeli v realitu. Naše zkušenosti ze zahraničních i tuzemských projektů ukazují, že budoucí úspěch není zjevný na první pohled a schopnost vidět a analyzovat potenciál dané lokality jsou základním kamenem vize. Tak, jako se to povedlo mj. v pražských Holešovicích, s projektem Classic 7, ve Strašnicích s projektem Tulipa Třebešín a ve Vysočanech s AFI CITY – v těchto dříve zanedbaných a dnes velmi vyhledávaných čtvrtích, jejichž novodobý urbanismus jsme spoluvytvářeli,“ komentoval Doron Klein, ředitel AFI Europe Czech Republic. „Pojetí práce a života se ve vyspělých evropských zemích za posledních 10 let výrazně změnily. Charakterizuje je zdravější životní styl, šetrnost k životnímu prostředí, požadavky na lepší mobilitu i větší flexibilitu. A především společný jmenovatel: hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem. To se musí zákonitě odrazit i v nově vytvářených městských čtvrtích a v budovách, které jsou jejich součástí. Tyto nové trendy přiblížení života a práce logicky nahrávají velkým multifunkčním projektům, jako je např. naše BB Centrum v Praze 4. Pokud svými projekty vytváříte nový a fungující kus města, zajišťujete právě to, co lidé dnes chtějí nejvíce: mít vše na dosah bez komplikací a dlouhých přejezdů. Obecně tomu říkáme město krátkých vzdáleností. Vyžaduje to však určitou velkorysost, a to nejen při neziskových investicích do vytváření veřejných prostor, ale i při jejich údržbě. Málokdo si například uvědomuje, že jsou to právě komerční budovy, které generují finance pro údržbu celých areálů včetně veřejných a městských prostor, které nakonec užívají všichni.“ podotkl Eduard Forejt, ředitel Passerinvest Group pro Business Development.

AFI City – budova A

Dostupnější bydlení vyžaduje spolupráci

Jak ukázaly názory evropských expertů na Expo Realu, dostupné bydlení je palčivým problémem nejen v ČR. Jakkoli odborníci vidí různé cesty vedoucí k jeho řešení (např. vytváření nových metropolitních lokalit pro bydlení, zjednodušování plánovacího a stavebního procesu) a některé z nich jsou i kontroverzní (regulace nájmů, volání po vyvlastnění bytů z portfolia největších realitních firem), na jedné cestě se názory 75 % účastníků výzkumu „Expo Real Barometer of Opinion“ shodují: tou je nezbytnost větší spolupráce mezi developery, municipalitami a politiky.

„V zemích západní Evropy je běžné, že když developer staví větší rezidenční projekt, je jeho část vyčleněna pro jinou formu bydlení než vlastnické. Například v Berlíně musí mít každý z developerů rozsáhlejších území 20-30% podíl sociálního bydlení. Alternativou je také nájemní bydlení: v Německu, Rakousku či Nizozemsku jsou specializované investiční fondy, které se na tuto formu bydlení specializují. A je jen otázkou času, kdy přijdou i do České republiky. To vše ovšem vyžaduje mnohem těsnější spolupráci developerů s příslušnými radnicemi, jak je to běžné v západní Evropě,“ konstatoval Peter Noack, CEO společnosti Zeitgeist Asset Management. „Užší spolupráce developerů s municipalitami po vzoru západní Evropy se vysloveně nabízí v případě revitalizace brownfieldů, kterých je zejména v Praze mnoho. My sami vlastníme bývalý průmyslový areál v Liboci – v lokalitě, kde mohou v budoucnu bydlet tisíce lidí. Proto jsme velmi rádi, že radnice Prahy 6 se chopila iniciativy, díky níž se ve spolupráci s dalšími developery v tomto území může uskutečnit změna územního plánu tak, aby lokalita bydlení umožnila. To považuji za příklad dobré praxe, kterých by v metropoli mělo přibývat,“ dodal Petr Beneš, ředitel společnosti Geosan Development.

Digitalizace, inovace, nové technologie

Projevem stále rostoucího významu digitalizace, inovací a zavádění nových technologií bylo rozšíření plochy veletrhu o novou, sedmou halu s názvem NOVA3. Ta byla celá věnovaná právě těmto tématům a s nimi souvisejícímu konferenčnímu programu. Místo zde našly také vystavovatelé z řad start-upů, grown-upů a společností zaměřených na inovace.

„Jsou to právě digitální inovace, které jsou (vedle úzké participace všech aktérů stavebního procesu, pragmatického přístupu a pozornosti věnované detailům) klíčem k úspěchu realitních projektů. Vidíme to nejen zde na Expo Realu, ale i v České republice a ve Francii, odkud pochází naše mateřská skupina Bouygues. Jednou z inovativních technologií, o níž se na veletrhu hodně diskutovalo, je využívání modelu BIM. Tomu bylo věnováno několik panelových diskusí jak při oficiálním konferenčním programu, tak i při prezentacích v rámci některých expozic Naše zkušenosti ukazují, že využívání technologie BIM vede nejen k větší efektivitě už v koncepční fázi, ale především k optimalizaci všech operací při správě nemovitostí. BIM tak významně spoří náklady na provoz budov a přispívá tak k jejich udržitelnosti. Jestliže se dnes tak často mluví o tzv. stavebnictví 4.0, je právě BIM cestou, jak povýšit stavebnictví na novou úroveň,“ uvedl Clément de Lageneste, ředitel společnosti Linkcity Czech Republic, která je součástí mezinárodní skupiny Bouygues.

Linkcity Hradec Králové

„Velký význam má BIM také pro urychlení změnových procesů a lepší koordinaci na stavbě, což bývají dvě největší komplikace na staveništích po celém světě. U velkých realizací BIM umožňuje velmi efektivní online spolupráci několika geograficky vzdálených projekčních týmů, která je díky tomu plynulá a bez komunikačních šumů. Širší zavádění této metody řízení ve stavebnictví je ale otázkou mentálního nastavení všech aktérů stavebního procesu, a to potrvá ještě nějaký čas,“ podotkl Martin Malý, ředitel projekční kanceláře ARCHCOM, která se zaměřuje na projektování a výstavbu v systému BIM 5D.

Dopady brexitu: investoři míří z Velké Británie jinam

Realitní experti jsou co do růstu letošního objemu investic na evropském trhu nemovitostí optimističtí – s jednou výjimkou, kterou je Velká Británie. Zde podle výzkumu „Expo Real Barometer of Opinion“ očekává v důsledku brexitu pokles 62 % respondentů (na opačném konci stojí Německo, kterému naopak 55 % odborníků predikuje růst). Výsledky referenda o brexitu před 3 lety vyvolaly obrovské diskuse, ale dosud vlastně žádné výsledky. Brexit každopádně změní nejen Velkou Británii, ale celou EU.

Sean Clifton, ředitel pražské kanceláře architektonické kanceláře Jestico + Whiles, jejíž mateřská společnost sídlí v Londýně, k tomu dodal: „Nepředvídatelnost britského trhu v důsledku brexitu vede k výraznému poklesu důvěry investorů v tento trh. To může vyústit v jeho nestabilitu a ve vážné riziko recese. Na druhou stranu to znamená příležitost pro jiné evropské země, protože investoři se poohlížejí po trzích mimo Spojené království. K těm patří i Česká republika, která je stále relativně stabilní, a pro investory tak atraktivní. Otázkou ovšem je, zda je na českém realitním a investičním trhu dostatek kvalitních projektů.“

Expo Real v číslech

Podle údajů německého organizátora Messe München zájem o letošní Expo Real ještě předčil rekord z minulého ročníku: počet vystavovatelských společností se zvýšil o 4,5 % na 2 190 ze 45 zemí. Díky jejich velkému zájmu se počet veletržních hal oproti loňsku zvýšil ze šesti na sedm. Celkem přijelo do Mnichova rekordních 46 747 účastníků reprezentujících 76 zemí, což je oproti loňsku nárůst o 3,8 %. Podle údajů Messe München patří letos Česku v konečném součtu co do počtu účastníků 8. místo za Německem, Velkou Británií, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Švýcarskem a Francií; první desítku uzavírají Lucembursko a USA..

Příští, 23. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 5. do 7. října 2020.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts