25 června, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

KLINGERKA přidá další etapy a vytvoří udržitelnou městskou čtvrt

Projekt KLINGERKA, který se setkal s mimořádným zájmem o bydlení, se rozšíří a promění zanedbanou bývalou průmyslovou lokalitu na nový plnohodnotný prostor pro Bratislavanů a návštěvníky města. Developerská společnost JTRE pokračováním projektu naváže na aktuální rozestavěnou první fázi s bytovou věží, administrativní budovou a veřejným parkem. KLINGERKA svým charakterem vytvoří přirozený přechod mezi vznikajícím moderním centrem města a klidnou čtvrtí historické Klingerové kolonie.

Pokračování KLINGERKY vyroste v městském bloku mezi Košickou, Přístavní, Pláteníckou ulicí a Mlýnskými nivami. Přinese více než 600 bytů a apartmánů, prostory pro obchody, gastro a jiné doplňkové služby v parteru na Košické ulici a v pavilonech na Plátenícké ve formě high street retailu. Plnohodnotnou městskou strukturu doplní administrativní věž s pronajímatelnou plochou téměř 31 tisíc čtverečních metrů. K dispozici bude více než 1 700 parkovacích míst v podzemních garážích, aby zůstala zachována bezbariérový pěší úroveň města.

Jednotlivé objekty vytvoří klesající liniovou zástavbu podél Košické ulice s výškovou dominantou v nároží od přístavního. Veřejné zeleně vnitrobloku s pavilony se citlivě napojí na Klingerovu kolonii. Koncept klade důraz na kvalitní veřejný prostor z pohledu obyvatele i z pohledu tvorby města. Objekty jsou odsazené od Košické ulice tak, aby vytvořily prostor pro uliční řada stromů potřebných pro stínění. Samozřejmostí je volný koridor pro budoucí trasu tramvaje na pozemcích JTRE, který vytváří prostorovou rezervu pro nosný dopravní systém. Vnitrobloky vytvoří veřejný prostor primárně určený pro zeleň a volnočasové aktivity. Obyvatelům a návštěvníkům nabídnou příjemné a bezpečné komunitní prostředí oddělené od dopravního ruchu Košické, s dostatkem aktivit pro děti.

KLINGERKA pro nás znamená pokračování tvorby městského prostředí v našich projektech tak, aby bylo komplexní, žilo 24 hodin denně a přinášelo pro obyvatele symbiózu bydlení, práce, odpočinku a různorodého užívání atmosféry města. Respektujeme existující zástavbu, komunikujeme s místní komunitou, a zároveň toužíme po tom, aby KLINGERKA přinesla život tam, kde dnes není a vhodně zaplnila díru téměř v centru města,“ charakterizuje záměr výkonný ředitel JTRE Pavel Pelikán.

Pohodlná a bezpečná dopravní dostupnost

JTRE předloží v nejbližší době záměr pokračování projektu KLINGERKA k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Součástí architektonického návrhu, na kterém pracuje ateliér GFI, je řešení dopravní situace v lokalitě. Projekt počítá s vybudováním tramvajové trati spojující Petržalku a Ružinov přes Pribinova, Košickou a Miletičovu ulici. Plánovaná tramvaj doplní stávající zastávky autobusů a trolejbusů na Košické, Landererové, Přístavní a Mlynských nivách.

Součástí záměru je i kompletní rekonstrukce Plátenícké ulice. V rámci ní vznikne nový chodník pro pěší a podélně veřejná parkovací místa, které budou spadat pod městský systém parkování. Cyklisté získají pohodlné a bezpečné napojení na Košickou a Přístavní ulici obousměrnou cyklostezkou oddělenou od cesty zelení. Na přístavních přibude i nový cyklo přechod se světelnou signalizací.

„Dopravní napojení navrhujeme s ohledem na komunitu obyvatel Klingerové kolonie tak, aby nebyly dopravou zatížené ulice s původní zástavbou rodinných domů,“ vysvětluje Pavel Pelikán. Podzemní garáže budou přístupné výhradně přes nově vybudované vjezdy přímo z Košické a Mlynských niv.

Lepší životní prostředí

KLINGERKA promění dlouhodobě nevyužívané pozemky bývalého průmyslového území na udržitelné městské prostředí díky vyváženému spojení funkcí různých typů bydlení, veřejnému prostoru, obchodů, služeb, občanské vybavenosti i pracovních příležitostí. Výrazně k tomu přispěje utlumení automobilové dopravy podporou koncepčního řešení městské hromadné dopravy a soustředění parkování do podzemí.

Stav životního prostředí v lokalitě zlepší odstranění environmentálních zátěží z minulosti. Znečištění je výsledkem více než stoletého působení průmyslové výroby a také bombardování rafinerie Apollo během druhé světové války. V roce 2018 proběhl geologický průzkum a v návaznosti na jeho výsledky byla vypracována a schválena riziková analýza. Důslednou sanaci území má na starosti zkušená specializovaná firma. Její součástí budou podzemní stěny, které zabrání dalšímu šíření znečištění podzemními vodami a dekontaminace pod objekty bude zajištěna kompletním odtěžení znečištěné zeminy.

Už nyní vzniká v KLINGERCE veřejný park s hřišti, který bude v pokračování projektu propojen se zelenými vnitrobloky, orientovanými do Plátenícké ulice, a pasážemi až k novému stromořadí na Košické. Koncept dvorů naváže na charakter klidného bydlení a na stromořadí v Klingerové kolonii.

„Pro připomenutí historie místa chceme ve veřejném prostoru vytvořit odkazy na někdejší průmyslový areál. Design drobné architektury bude nést v sobě moderní transformaci historické stopy území,“ přibližuje Pavol Franko z GFI.

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts