15 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Mecanoo: Nový design psychiatrického centra Zinzia Oranord Nassau Oord

Centrum psychiatrické péče „Orange Nassau’s Oord“ poskytuje nezávislé a sdílené obytné prostory pro starší obyvatele s demencí. Centrum, které bylo původně postaveno v devadesátých letech minulého století, již nedodržuje požadavky dnešního uspořádání a funkčnosti. Kromě toho se v průběhu let změnily touhy obyvatel a jejich pečovatelů.

Zinzia vybrala společnost Mecanoo, aby navrhla nový design, který nabízí osobní, flexibilní a specializovanou péči při zachování nezávislosti a různých životních stylů obyvatel. Konstrukce vytváří bezpečné a flexibilní prostředí s harmonickou rovnováhou mezi jedinečnými pozemky, stávajícími budovami a hustě zalesněnou, zvlněnou krajinou. Nová budova ve tvaru půlkruhu spojuje existující zakřivené budovy, ale už obsahuje méně vnitřních překážek a poskytuje větší prostor pro pohyb a sociální interakci.

Pocit nezávislosti byl vytvořen tím, že ke každá budova má svůj vlastní vstup. Kontrasty barev, světla a vůně jsou kombinovány s jasným uspořádáním, které pomáhá obyvatelům se dobře orientovat a poskytuje pohodlné nastavení s optimálním prostorem pro pohyb. Společné místnosti poskytují spojení mezi nezávislým a společným obytným prostorem, vytvářejí také pocit společenství bez ohrožení bezpečnosti.

Architektonická forma umožňuje dohled nad personálem a zároveň vytváří efektivní a příjemné pracovní prostředí. Stávající kvality současného Oordu Oranje Nassau jsou integrovány do nových veřejných prostor a krajiny. Stávající zahrada bude přeměněna na smyslovou zahradu a na stávající kapli navazuje nové náměstí s aktivitami. Nové terénní zásahy dále pomáhají s orientací a zároveň poskytují obyvatelům i zaměstnancům atraktivní pohled.

Zdroj/foto: Mecanoo

Related Posts