19 dubna, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Projekt Eurovea 2 vstupuje do fáze přípravných prací. Začíná se s odstraňováním environmentální zátěže

Připravované rozšíření komplexu Eurovea, projekt Eurovea2, se postupně dostává do realizační fáze, které budou předcházet intenzivnější přípravné a sanační práce na dotčených pozemcích.

Developer projektu, společnost J & T REAL ESTATE, již disponuje právoplatnými registracemi sanaci environmentální zátěže. Předpokládaný termín dokončení rozšíření nákupního centra, kanceláří a bytů nad nákupním centrem je v roce 2021, v případě výškové obytné věže EUROVEA TOWER v roce 2022.

Eurovea 2 – Bratislava SK

Začátek přípravných prací je naplánován na první polovinu března 2019. Kvůli vybudování podzemních stěn po obvodu stavební jámy se bude realizovat v první fázi výkop do hloubky 5 metrů. Z této úrovně se bude budovat ochranná stěna stavební jámy a pak se výkop prohloubí do finální hloubky 15 metrů.

V souvislosti s platnými povoleními dnes došlo k uzavření vnějšího veřejného parkoviště při Eurovea, jehož pozemek je již oplocený. Pro veřejnost bude nadále k dispozici parkování v podzemních garážích nákupního centra s vjezdy z Pribinově ulice, na venkovním parkovišti na Olejkárskej ulici i na veřejném parkovišti na 1. patře obytné věže PANORAMA TOWER 1 s vjezdem a výjezdem z Landererovej ulice. Ceny parkování zůstávají nezměněny.

Eurovea 2 – Bratislava SK

Všechny přípravné i stavební práce bude developer projektu realizovat tak, aby minimalizoval vliv stavby na život současných obyvatel a návštěvníků čtvrti EUROVEA CITY. Vjezd a výjezd vozidel ze stavby během výkopových prací je plánovaný na místě stávajícího vjezdu na venkovní parkoviště, kde bude umístěna i myčku pro vozidla vycházející ze stavby.

EUROVEA CITY

Stávající komplex Eurovea a jeho rozšíření o druhou fázi Eurovea2 tvoří klíčové části budoucí čtvrtě EUROVEA CITY. Projekt Eurovea2 disponuje vydaným územním rozhodnutím v rozsahu 6 stavebních objektů, včetně výškové obytné budovy EUROVEA TOWER, a v souladu s platnými pravidly pokračuje v územním řízení a získávání povolení na další části a objekty.

EUROVEA CITY – Bratislava, SK

Eurovea2 prošla nejkomplexnějším dopravně kapacitním posouzením ze všech projektů v lokalitě a jeho výsledkem je návrh konkrétních opatření a úprav všech velkých křižovatek a silničních komunikací v zóně. Součástí celkové dopravní koncepce v zóně je i návrh developera vybudovat nový centrální tramvajový okruh, který kromě zlepšení provozních podmínek současných tratí umožní i propojení největších městských částí Ružinov a Petržalka.

Řešením veřejných prostor v EUROVEA CITY se koncepčně zabývá světově uznávaná architektka Beth Galí, která se kromě jejich vizuálního ztvárnění a zeleně věnuje i řešení všech druhů mobility v nové čtvrti.

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts