16 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Společnost Arca Capital představila nový projekt „Polyfunkční objekt Šancová“ v Bratislavě

Arca Capital připravuje v Bratislavě projekt nového polyfunkčního domu, který tvoří uliční čáru podél Šancové ulice na prostoru bývalého parkoviště a uzavírá tak nyní otevřený blok okolních budov, které ztvárňují pomyslný trojúhelník ve vnitrobloku. Ve vnitrobloku jsou prostory navrženy a věnovány volnočasovým aktivitám nejen pro obyvatele objektů, ale i pro veřejnost. Budou se zde nacházet také terasy malých kaváren a restaurací, malé parkové části s lavičkami a stezkami v prostoru včetně zeleně. Vytváří se tak kompaktní architektonický celek s městskou strukturou vybavenosti – občanská vybavenost, administrativa, bydlení a garáže.

Pro projekt byly zpracovány dvě vizuální studie

Varianta 1

Varianta 2

Polyfunkční budova je navržena jako 8 podlažní objekt půdorysného tvaru „L“ nejdelších rozměrů 99,4 x 34,3 m se dvěma podzemními podlažími garáží. Je situována a řešena v návaznosti na ulici Šancová. Plocha garáží je řešena v 1.PP – 2.PP s kapacitou 211 parkovacích stání. V garáži na úrovni 1.PP jsou navrženy parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů. Propojení podzemních podlaží s nadzemními podlažími je zabezpečené obousměrnými rampami na výšku každého podlaží. Užitná podlahová plocha je téměř 13 000 m2, z čehož v první variantě je plánováno 64 bytových jednotek a ve druhé variantě 69 jednotek.

Předpokládaný termín zahájení je březen 2019 a dokončení v roce 2021.

Arca Capital: Již téměř 20 let funguje na českém a slovenském trhu jako private equity skupina, jejíž investiční aktivity jsou primárně cílené na tyto země a postupně se aktivně rozšiřují i do blízkého zahraničí.

Zdroj/foto: EIA SK, redakce RETREND.cz,  Arca Capital Bohemia, a.s. /EIA SK, ACS 2, s. r. o.

Related Posts