14 července, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Central Group i letos přispívá na dobrou věc, Nadačnímu fondu pro zdraví dětí předal další šek na milion

Největší český rezidenční stavitel Central Group i v letošním roce přispívá nemalou částkou na dobrou věc. Podporuje Nadační fond pro zdraví dětí, který byl založen ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí a zaměřuje se především na výzkum a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. Fond od Central Group včera na slavnostním charitativním galavečeru získal šek na milion korun pro financování svých potřeb v letošním roce. Na celou řadu obecně prospěšných účelů ale firma každoročně přispívá mnoha desítkami milionů korun.

Kromě přímé podpory Nadačního fondu pro zdraví dětí se Central Group ve svých aktivitách sociální odpovědnosti věnuje především vzdělávání ve svém oboru. Podporuje mladé talenty na studiích architektury, pro které každoročně pořádá architektonickou soutěž o hodnotné ceny a prestižní stáž v ateliéru nejvyhlášenějšího českého architekta Josefa Pleskota. Finančně se také podílí na činnosti Sdružení pro architekturu a rozvoj, které se zaměřuje mimo jiné i na vzdělávací projekty. Velké množství prostředků směřuje do dekontaminace zatížených brownfieldů, do jejich revitalizace, na výsadbu veřejné zeleně, do výstavby dopravní a technické infrastruktury, mateřských školek pro veřejnost apod. 

„Většinu prostředků určených každoročně na obecně prospěšné účely se snažíme směřovat do vzdělávání hlavně v našem oboru. Také peníze určené pro Nadační fond pro zdraví dětí slouží primárně k tomu, aby lékaři do běžné praxe v České republice mohli vnášet ty nejnovější světové poznatky. Jsem velmi rád, že za 12 let existence fondu jsme mohli stát u podpory více než 140 konkrétních lékařských projektů,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Nadační fond přináší špičkové světové poznatky do praxe v ČR
K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. „Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá zvyšovat širokou vzdělanost lékařů v oboru péče o zdraví matek a dětí. S pomocí tohoto fondu zavádíme nové diagnostické a terapeutické metody léčby těhotných žen, plodů a kriticky nemocných novorozenců,“ upřesnil ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Jaroslav Feyereisl„Nadační fond se stal tradičním sponzorem Ústavu pro péči o matku a dítě, který řadu let pomáhá jeho rozvoji. Bez pomoci nadačního fondu by nebyl ústav tam, kde je nyní. Náročnost vysoce specializované péče nelze v žádném případě financovat pouze z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Velice si proto vážíme spolupráce s nadačním fondem a věříme, že i v budoucnu bude takto úspěšná a odborný růst ústavu bude i nadále pokračovat,“ dodal Feyereisl

Kromě podpory výzkumu a vzdělávání nadační fond pomáhá také při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují. V uplynulém roce tak fond například spolufinancoval nákup centrální monitorovací jednotky, která sleduje životní funkce a stav nedonošených a kriticky nemocných novorozenců, za více než 700 tisíc korun. 

V letošním roce slaví Central Group již 25 let působení na českém trhu. Za tu dobu úspěšně dokončil 170 rezidenčních lokalit a prodal více než 15 tisíc nových bytů, domů a parcel„Otisk naší práce vidíme ve městě kolem sebe každý den, a právě proto si tak citelně uvědomujeme naši společenskou odpovědnost. Jsme odpovědný developer. Odpovědně vybíráme podobu našich projektů vždy na základě architektonické soutěže nebo workshopu, abychom mohli porovnávat a vybírat z více kvalitních a promyšlených návrhů. U velkých projektů ke spolupráci zveme ty nejlepší architekty z domova i zahraničí. Vnímáme naši odpovědnost vůči veřejnému prostoru, občanské vybavenosti a kvalitě života lidí,“ vysvětlil Kunovský

Pořádání charitativní fundraisingové akce ve prospěch nadačního fondu patří již 12 let k nedílné součásti společenské odpovědnosti firmy. „Nadačnímu fondu jsme již přispěli mnohamilionovými částkami, a i to cítíme jako naši společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem Central Group je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás,“ poznamenal Kunovský.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s.

Related Posts