29 května, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Svaz českých a moravských bytových družstev varuje před nadbytečnou regulací exekucí

Příští týden budou poslanci projednávat novelu exekučního řádu, která má velké množství pozměňovacích návrhů a může být schválena ve zcela nevyhovující podobě. To by mělo za následek nadbytečnou regulaci exekucí (např. omezení mobiliárních exekucí) a významné posílení práv dlužníků na úkor věřitelů. Toho se obává i Svaz českých a moravských bytových družstev, který upozorňuje, že plánované úpravy by zejména pro malá bytová družstva a společenství vlastníků mohly znamenat katastrofu. Došlo by totiž k nárůstu neplatičů a následné špatné finanční situaci zmíněných subjektů, která může způsobit např. omezování dodávek tepla či energie do bytových domů.

Svaz českých a moravských bytových družstev

Pokud nebude možné efektivně vymáhat nezaplacené příspěvky od členů bytových družstev  (zálohy na služby a poplatky spojené s užíváním bytu), mohou se družstva dostat do finančních problémů.

YIT připravila vzorový byt v 9. etapě projektu Suomi Hloubětín

„Neplatič v domě je vždy velký problém. Setkáváme se i s případy, kdy výše pohledávky za dlužníkem jsou i stovky tisíc korun. Jedná se o případy, které se už teď někdy řeší několik let. Dlužník byt obývá i přesto, že neplatí. Existence nevymoženého dluhu jednoho člena družstva či společenství může pak způsobit pád jiných do dluhové pasti,vysvětluje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev a pokračuje: „Teď neevidujeme nárůst absolutní výše dluhů, znepokojuje nás ale nárůst podílu nevymahatelných pohledávek.

Pokud bude počet neplatičů narůstat, což je vzhledem k navrhovanému znění novely exekučního řádu velmi pravděpodobné, mohlo by v krajním případě při odpisu nedobytných pohledávek a vzniku ztráty u bytových družstev dojít k tzv. uhrazovací povinnosti. Ta je sice omezena trojnásobkem základního členského vkladu, ale i tak by tato finanční zátěž měla pro řadu rodin dramatické dopady, protože u některých družstev může jít o desítky tisíc. Uhrazovací povinnost totiž dopadne na hlavy všech členů družstva podle usnesení členské schůze.

U společenství vlastníků je situace ještě horší, protože tam za závazky společenství ručí vlastníci bez omezení ve výši svého spoluvlastnického podílu. Další problém je v tom, že nevymožené platby od dlužníků pak chybí.

„Pokud je dlužníků více, dochází k tomu, že chybí prostředky na opravy a investice, domy chátrají a ceny bytů se snižují. Není pak třeba ani na proplácení dodávek energií, jsou omezovány dodávky teplé vody a tepla do bytů. Bohužel s tím se už dnes setkáváme. Jsou to sice ojedinělé případy, ale je to reálné riziko, říká Vysloužil.

Svaz českých a moravských bytových družstev proto varuje před nadbytečnou regulací exekucí ve prospěch dlužníků

„Proto např. mobiliární exekuce nemůžeme jen tak drasticky omezit a doufat, že se to časem nějak vyřeší. Zájmem každého z nás by mělo být včasné a řádné plnění dobrovolně přijatých závazků, a hlavně počínat si tak, abychom vlastní problémy nepřenášeli na jiné. Pokud už ale taková situace nastane, musí nám stát dát nástroje, jak problémy řešit,“ uzavírá Jan Vysloužil.

O SČMBD

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu.

Zdroj/foto: Communication Lab /Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts