5 února, 2023
Investice a rozvoj

CPI Property Group vydala zelené bondy za téměř 20 miliard korun

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, oznamuje přelomovou emisi seniorních nezajištěných zelených dluhopisů v objemu 750 mil. EUR. Dluhopisy s kuponem ve výši 1,625 % jsou splatné 23. dubna 2027.

„Jsme patřičně hrdí na to, že jsme se stali první firmou z našeho regionu, která vydala takhle rozsáhlou emisi zelených dluhopisů,“ řekl generální ředitel skupiny CPI Property Group Martin Němeček a dodal: „Silná poptávka a atraktivní finanční parametry dluhopisů jsou důkazem pokračující důvěry investorů ve strategii a management společnosti CPI Property Group.“

V návaznosti na úspěšnou dvoudenní prezentaci v Londýně a Paříži se poptávka mezi investory vyšplhala na více než 2 mld. EUR. Investoři z Velké Británie upsali 38 % emise a silný zájem přišel i z Německa, Rakouska (18 %) a Francie (17 %). Do úpisu se zapojili i investoři z dalších evropských zemí a z Asie. 77 % poptávky připadlo na investiční fondy následované pojišťovnami, penzijními fondy a bankami. Celková likvidita skupiny CPI Property Group v podobě hotovosti a revolvingových úvěrů tak nyní, po vydání zelených dluhopisů, přesahuje 2 mld. EUR. Skupina hodlá použít významný podíl dostupné hotovosti v průběhu posledního čtvrtletí roku 2019 a v roce 2020 k nákupu vysoce kvalitních kancelářských nemovitostí ve Varšavě.

Na této jedinečné emisi dluhopisů se významně podílela i Komerční banka a HSBC. „Naše dlouhodobá a úspěšná spolupráce s CPI Property Group umožnila dokončit unikátní emisi tzv. zelených dluhopisů. Mandátem transakce byla pověřena naše mateřská společnost Société Générale a znovu se tak ukazuje, že spojení lokálního důvěrného vztahu a know-how s mezinárodní zkušeností přináší našim klientům zajímavé a inovativní možnosti financování. Tato transakce zároveň plně zapadá do společenského závazku Komerční banky i Société Générale podporovat trvale udržitelný rozvoj,uvedl Radek Trachta, výkonný ředitel pro korporátní bankovnictví KB.

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy slouží k financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí, přičemž poptávka investorů po takových dluhopisech v současné době překonává veškeré rekordy. Jen v roce 2019 emitenti umístili zelené dluhopisy v celkové hodnotě přesahující 200 mld. USD. Skupina CPI Property Group hodlá takto získanými zdroji financovat či refinancovat stávající a budoucí projekty zaměřené na zlepšování ekologických parametrů svého nemovitostního portfolia a na omezování dopadů činností společnosti na životní prostředí a klima. V tomto smyslu skupina připravila zelený rámec, který stanovuje kritéria financování ve čtyřech ekologicky zaměřených oblastech: budovy s ekologickou certifikací, projekty úspory energií, obnovitelné zdroje energie a podpora udržitelného zemědělství. Pro svůj zelený rámec získala CPI Property Group externí posudek (Second Party Opinion) od nezávislé agentury Sustainalytics.

„Investoři věnují otázkám ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG) velkou pozornost. Pro CPI Property Group představují zelené dluhopisy velice dobrou možnost, jak zdůraznit své směřování v oblasti ekologicky a společensky zodpovědného řízení a své plány do budoucna,“ uvedl finanční ředitel skupiny CPI Property Group David Greenbaum a dodal: „Mezi základní kameny dlouhodobé investiční strategie CPI Property Group patří jak udržitelnost našich činností, tak spolehlivá kapitálová struktura.“

Zelené dluhopisy jsou kótovány na hlavním trhu Irské burzy cenných papírů (Euronext Dublin). Zelené dluhopisy, vydané v rámci EMTN programu CPI Property Group, obdržely rating Baa2 (stabilní) od agentury Moody’s a BBB (stabilní) od Standard & Poor’s.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts