25 června, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Kanceláře Arcadis Czech Republic získaly jako první v kontinentální Evropě WELL Health-Safety Rating

Arcadis Czech Republic jako první v kontinentální Evropě získal pro svou kancelář v České republice posudek kvality pracovního prostředí dle mezinárodního standardu WELL Health-Safety Rating pro provoz a údržbu, připraveného pod záštitou International WELL Building Institute (IWBI). Tento nezávisle ověřený posudek udělovaný pro nové i stávající budovy a prostory je založen na vyhodnocení dokumentace týkající se provozních směrnic, údržby, zapojení zainteresovaných stran a krizových opatření přispívajících k zajištění bezpečného pracovního prostředí s ohledem na šíření infekčního onemocnění COVID-19.

Hodnocení WELL Health-Safety Rating je navrženo tak, aby vlastníkům a provozovatelům velkých i malých firem umožnilo podniknout kroky pro zajištění zdraví a bezpečí svých zaměstnanců, návštěvníků a obchodních partnerů. Napomáhá tak k lepšímu a bezpečnějšímu prostředí pro návrat do kanceláří po pandemii, a to nejen pro samotné uživatele daných prostor, ale i pro širší komunitu.

Arcadis: České industriální nemovitosti a druhá vlna pandemie

Arcadis se snaží jít příkladem a ukázat správnou cestu ostatním prostřednictvím vzdělávání, získávání know-how a zkoušení průkopnických technik k dosažení různých kritérií všech nejmodernějších standardů dostupných na trhu. Po přečtení kritérií WELL Health-Safety Rating jsme jako tým došli k závěru, že většina aspektů jednotlivých kritérií je v našich prostorách již implementována, přičemž zakomponování zbývajících nám dávalo smysl. Některá kritéria nám poskytla novou perspektivu k maximalizaci pohody a ochrany našich zaměstnanců v tomto náročném období. Mimoto nám dala příležitost k implementaci nových a současně zlepšení již zavedených opatření, která přispívají k celkové pohodě v pracovním prostředí,“ sdělila Silvie Figurová, Sustainability Consultant společnosti Arcadis Czech Republic.

Arcadis - Bredovský dvůr

Arcadis – Bredovský dvůr

Hodnocení WELL Health-Safety Rating vzniklo v reakci na koronavirovou pandemiii a rozšiřuje hodnocení interiérů budov WELL o zdravotní a bezpečnostní aspekty. Pro nájemce a správce budov slouží jako vodítko, jak vytvořit bezpečné a zdraví chránící pracovní prostředí, a pro lidi, kteří se v takových prostorách pohybují, je nejvyšší možnou garancí kvality prostředí. Chtěli jsme jít příkladem a nechali jsme naši kancelář jako vůbec první v kontinentální Evropě s úspěchem otestovat,“ říká Pavel Čermák, ředitel společnosti Arcadis Czech Republic.

V rámci procesu WELL Health-Safety Rating jsme zavedli následující opatření:

Kancelářské prostory a vybavení:

  • Instrukce pro řádné mytí rukou jsou umístěny ve všech relevantních prostorách (toalety, kuchyňky atp.). Ve všech těchto prostorách jsou k dispozici antibakteriální mýdla a papírové utěrky.
  • Snížení kontaktních dotykových míst na minimum.
  • Nekuřácké prostředí bylo zajištěno nejen v našich kancelářích, ale i v prostorách budovy jako celku, včetně prostor v blízkosti přívodů čerstvého vzduchu, vchodů a otevíravých oken.

Interní směrnice byly upraveny tak, aby splnily přísnější požadavky na zdraví a bezpečnost našich kolegů

  • Úklid se provádí jen ekologicky nezávadnými čistícími prostředky.
  • Stávající Plán kontinuity podnikání a Směrnice BOZP a krizového managementu byly upraveny tak, aby zahrnovaly aspekty plynoucí z aktuální situace v době pandemie koronaviru.
  • Nově byl vytvořen plán pro bezpečný návrat do kanceláře.
  • Pro zachování duševního zdraví a celkové pohody zaměstnanců byl zaveden nový program.

Odborníci z našich řad provedli v úzké spolupráci s majitelem objektu rozsáhlý technický audit vzduchotechnických a zdravotechnických zařízení a rozvodů. Výsledkem auditu byla implementace následujících změn:

  • Výměna filtrů ve vzduchotechnických jednotkách k zachycení 65 – 90 % částic nesoucích virus SARS-CoV-2
  • Změna časových režimů vzduchotechnických jednotek vedoucí ke snížení potenciální kontaminace na minimum.

Technický audit rozvodů vzduchotechniky v prostorách Zeleného týmu ukázal, že distribuce čerstvého vzduchu významně snižuje riziko vzájemné kontaminace.

„Systém vzduchotechniky navrhoval náš tým s cílem zajistit maximální tepelný komfort a bylo velmi příjemné zjištění, že tento systém zvyšuje i ochranu lidí v open space kancelářích,“ dodává Lenka Matějíčková, Head of Sustainability ve společnosti Arcadis Czech Republic.

  • Měření parametrů kvality vzduchu prokázalo vynikající výsledky.

Testy na chemickou a biologickou kvalitu vody provedené prostřednictvím ALS Czech Republic s. r. o. potvrdily velmi vysokou kvalitu pitné vody dodávané do budovy.

Gratulujeme našemu dlouholetému nájemci Arcadis Czech Republic k získání prestižního ohodnocení kvality prostředí v kanceláři a jsme rádi, že jsme mohli přispět k dosažení tohoto úspěchu. Správa a majitel budovy Bredovský dvůr dbali na doporučení odborníků z Arcadisu po provedeném auditu a díky implementaci prvků do vzduchotechnického systému jsme dosáhli zlepšení kvality vzduchu přiváděného do budovy. Věříme, že vylepšení ocení i ostatní nájemci Bredovského Dvora,“ hodnotí Jana Kučerová, Property Manager za Euramco Asset Czech.

Gratulujeme společnosti Arcadis k získání ohodnocení WELL Health-Safety Rating pro její pražské kanceláře a k příkladnému upřednostňování zdraví a bezpečnosti jejich zaměstnanců v době pandemie“ sděluje prezidentka a ředitelka mezinárodního WELL Building Institute Rachel Gutterová, a dodává, „Arcadis zavedl důležitá provozní opatření podložená vědeckými poznatky, která dodávájí zaměstnancům důvěru v pracovní prostředí a umožňují plné soustředění na práci.

Získáním ověřeného posudku WELL Health-Safety Rating uděleného nezávislou třetí stranou společnost Arcadis dokázala, že je dobrým zaměstnavatelem, který si cení svých zaměstnanců a klade důraz na jejich zdraví a pohodu, a že patří ke špičce v oboru udržitelnosti staveb.

O WELL Health-Safety Rating

Hodnocení WELL Health-Safety Rating podporuje vlastníky a provozovatele budov při nezbytných krocích k upřednostňování zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, návštěvníků a obchodních partnerů a je pod kontrolou třetí nezávislé strany, která ověřuje dokumentaci a zajišťuje integritu celého procesu.

Využívá poznatky získané od pracovní skupiny IWBI zabývající se COVID-19, dále pak pokyny k zabránění šíření COVID-19 a dalších respiračních infekcí vypracovanými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), globálních center pro kontrolu a prevenci nemocí a agentur pro řízení mimořádných událostí.

Kromě toho čerpá z podkladů uznávaných sdružení pro tvorbu norem, jako jsou ASTM International a ASHRAE, předních akademických a výzkumných institucí. Hodnocení vychází ze základních principů vytyčených ve standardu IWBI WELL Building Standard, který představuje unikátní standard pro hodnocení zdraví v budovách a dalších prostorách různého využití.

O společnosti Arcadis

Arcadis je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních inženýrských firem zaměřených na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje. S využitím naší hluboké znalosti stavebního trhu poskytuje projektové, konzultační, inženýrské služby a projektové řízení, díky kterým ve spolupráci s jejich klienty vytváří výjimečné a trvale udržitelné hodnoty v rámci celého životního cyklu jejich nemovitostí.

Arcadis zaměstnává na 27,000 profesionálů ve více než 70 zemích světa s obratem 3.3 miliardy EUR. Podporuje iniciativy UN-Habitat poskytováním jejich expertízy a znalostí pro zlepšení kvality života v dynamicky rostoucích městech po celém světě.

Zdroj/foto: Markéta Miková

Related Posts