22 července, 2024
Facility a technologie budov

Česká rada pro šetrné budovy rozšiřuje své řady – nově je členem banka ČSOB a developer CTP

Financování šetrných budov bude jedním z hlavních témat České rady pro šetrné budovy v letošním roce. Nestačí totiž jen vzdělávat veřejnost ať již laickou nebo tu odbornou ve věci využívání šetrných technologií při stavění a otevírat nová témata, jako je například cirkulární ekonomika, hospodaření s vodou či zdravé vnitřní prostředí budov.

„Je nutné také najít způsob financování kvalitních udržitelných budov, které jsou samy o sobě ekonomicky výhodné spíše v dlouhodobějším horizontu tak, aby byl trh více motivován šetrná řešení realizovat,“ uvedla výkonná ředitelka Rady Simona Kalvoda. Členem Rady se proto jako první finanční instituce stala banka ČSOB. Nově je členem také přední developer CTP.

Zcela běžné zatím není hledisko udržitelnosti při hodnocení nemovitostních portfolií a ani metodiky bank pro oceňování nemovitostí zatím udržitelnost staveb nezohledňují. A to chce Rada nyní s ČSOB ve svých řadách změnit. ČSOB totiž patří v oblasti udržitelnosti k průkopníkům. Například sídlo ČSOB od architekta Josefa Pleskota v pražských Radlicích bylo již před 12 lety vůbec nejzelenější budovou té doby a tento primát převzala i loni dokončená nová budova banky.

„ČSOB velmi dobře chápe souvislosti šetrného stavebnictví a nákladů. Může tak velmi pomoci právě s prosazováním tématu zvýhodněného financování udržitelných staveb,“ poznamenala Kalvoda. „Pro ČSOB je důležité sledovat poslední trendy v oblasti šetrných budov a ty zohlednit při strukturování financování. Základem filozofie mateřské skupiny KBC je společensky odpovědné podnikání postavené na dlouhodobé udržitelnosti a šetrném přístupu k životnímu prostředí,“ řekla Lenka Kostrounová, ředitelka útvaru Financování nemovitostí z ČSOB.

Také pro dalšího nového člena Rady, společnost CTP Invest, je strategie udržitelného rozvoje velmi důležitá. Jako přední developer a provozovatel průmyslových nemovitostí ve střední Evropě se firma zaměřila na cirkulární ekonomiku v pilotním projektu v Brně, kde se snaží zavést udržitelné principy do provozu kancelářského centra Spilberk Office Park. Zde získané zkušenosti pak chce přenést i do dalších svých objektů.

„Stěžejní pro udržitelnost budov je nejen v kvalitní projektové přípravě, ale i volbě lokality pro výstavbu. Proto je velmi pozitivní, že principy udržitelnosti berou za své právě významní developeři, kteří pro své projekty využívají brownfieldy,“ poznamenala Kalvoda.

Brownfieldy jsou často lukrativně umístěné a mají velký rozvojový potenciál i pro širší okolí. Podpora udržitelných staveb na brownfieldech je logickou nutností, a proto také velkým tématem, které Rada dlouhodobě prosazuje.

„CTP se prostřednictvím členství v Radě chystá využít tuto platformu především k získávání znalostí o udržitelném vývoji v České republice, sdílení a výměně vlastních zkušeností s kolegy v oblasti technologií, vývoje a energetiky. Naše iniciativa v oblasti udržitelnosti usiluje o dosažení uhlíkové neutrality do konce roku 2023 tím, že budeme realizovat naše budovy na nejvyšší úrovni udržitelnosti, využívat šetrných produktů a procesů. Pomocí inovací chceme vytvářet dlouhodobou hodnotu pro naše zákazníky i komunity, ve kterých působíme. Konkrétní letošní kroky CTP v této oblasti zahrnují dokončení certifikace BREEAM celého portfolia CTP a další rozšiřování a revitalizaci našich lesů v zemích působnosti CTP tak, aby plochou odpovídala velikosti našeho portfolia,“ dodal Stefan de Goeij, nově jmenovaný Group Sustainability Officer.

Česká rada pro šetrné budovy dnes sdružuje 85 firem. Mezi členy převažují výrobci šetrných technologií a materiálů, přední developeři ať již rezidenční, komerční či průmysloví, nebo architekti a projektanti.

Zdroj/foto: Hero & Outlaw a.s./CTP Invest, spol. s r.o. – Spielberk Office Centre

Related Posts