25 června, 2024
Investice a rozvoj

IMMOFINANZ: Příjem z nájemného vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2020 oproti předchozímu roku o 5,7 %, ukazatel FFO 1 o 10,1%

Navzdory krizi způsobené pandemií covid-19, společnost IMMOFINANZ zaznamenala nárůst příjmů z pronájmu a výsledků správy aktiv a prodeje nemovitostí během prvních tří čtvrtletí roku 2020. Ukazatel FFO 1 (funds from operations, před zdaněním) dosáhl jen o málo nižší úrovně než v předchozím roce, a to 89,2 milionu eur. Po úpravě spočívající ve vyrovnání platby dluhopisového kuponu v prvním čtvrtletí roku 2020 na dobu 12 měsíců se ukazatel FFO 1 zlepšil o 10,1 % na 92,4 milionu eur.Kapitálová opatření provedená ve třetím čtvrtletí 2020 posílila kapitálový poměr a snížila čistou hodnotu LTV (loan to value) na 38,4 %. Už tak solidní hotovostní pozice 601,9 milionu eur na konci září byla zvýšena na přibližně 1,2 miliardy eur díky srovnávacímu dluhopisu vydanému v říjnu a nevyčerpané úvěrové lince. IMMOFINANZ má proto velmi dobrou pozici ke zvládnutí současné krize a k využití budoucích růstových příležitostí.

Savills: Trhy střední a východní Evropy zaznamenávají třetí nejvyšší objem investic do nemovitostí v historii

Příjmy z pronájmu vzrostly v důsledku rozšiřování portfolia prostřednictvím akvizic a dostaveb o 5,7 % na 215,1 milionu eur, avšak nárůst odpisů pohledávek v oblasti správy aktiv související s krizí, zejména ve druhém čtvrtletí, vedl k podstatně vyšším nákladům na majetek. Výsledky správy aktiv se i navzdory těmto odpisům zlepšily o 3,3% na 158,9 mil. eur. Pandemie měla nepříznivý vliv na ocenění investic do nemovitostí: přecenění dosáhlo -153,7 mil. eur ve srovnání s jasně pozitivními výsledky v prvních třech čtvrtletích předchozího roku (výsledek za 1.-3. čtvrtletí roku 2019: 116,8 mil. eur). Toto snížení představuje zhruba 3,0 % z celkového portfolia nemovitostí. Čistá ztráta za první tři čtvrtletí roku 2020 činila -98,3 mil. EUR (výsledek za 1.-3. čtvrtletí roku 2019: 202,6 mil. eur).

„Také společnost IMMOFINANZ čelila výzvám vyvolaným pandemií covid-19. V uplynulých měsících jsme do praxe zavedli celou řadu opatření – jak na provozní, tak na kapitálové straně -, abychom minimalizovali negativní dopady a učinili společnost ještě odolnější. Jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše nájemce a můžeme také uzavírat úspěšné transakce v nejistých dobách, jak jsme prokázali velmi výnosným prodejem nemovitosti v Německu. Díky solidní rozvaze a více než jedné miliardě eur likvidních fondů jsme v optimální pozici pro další růst a příležitosti, které z krize vyvstanou,“ komentoval současný vývoj Ronny Pecik, generální ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ.

1.-3. čtvrtletí roku 2020 v České republice

Nemovitosti společnosti IMMOFINANZ v České republice představují 10,8 % z celkového portfolia společnosti a zahrnují 18 nemovitostí v účetní hodnotě 536 milionů eur. Portfolio se dělí na sedm kancelářských budov (14,0 % z celkového portfolia existujících kancelářských budov) a 11 maloobchodních nemovitostí (8,6% z celkového portfolia existujících maloobchodních nemovitostí). V 1.-3. čtvrtletí roku 2020 zůstala obsazenost českého portfolia stabilní a na vysoké úrovni 96,0 %.

O společnosti IMMOFINANZ

Společnost IMMOFINANZ se zavázala k odpovědnému řízení v souladu se zásadami integrity, poctivosti a transparentnosti. Vzájemná důvěra jako základní přesvědčení tvoří základ konstruktivní spolupráce v celé společnosti a s obchodními partnery.

Zdroj/foto: Graffitti Networks Grafix, s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts