19 dubna, 2024
Průmysl a logistika

Colliers: Podíl na výrobní produkci továren v zemích střední a východní Evropy víc než zdvojnásobil

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla za nižší cenu ve střední a východní Evropě, její osvědčené výsledky a konkurenceschopnost v průmyslové výrobě a skutečnost, že region umožnil výrobcům vytvářet vyšší úroveň ekonomické produkce při neúměrně nižších provozních nákladech, jsou přesvědčivými důvody pro tok dalších přímých zahraničních investic do regionu.

Trhy práce ve střední a východní Evropě

Platy v regionu střední a východní Evropy jsou několikrát menší než v západní Evropě a v posledních letech jsou překvapivě srovnatelné s trhy, jako je Čína.

Silviu Pop, ředitel průzkumu trhu pro Rumunsko vysvětluje: „Pokud jde o výši mzdových nákladů na výrobní operace, Rumunsko je nyní srovnatelné s Čínou. Polsko a Maďarsko je výrazně nepřevyšují, zatímco Bulharsko zůstává výrazně pod touto úrovní. To neznamená, že tyto trhy jsou porovnatelné z hlediska kritického množství, rozmanitosti produktů a složitosti produkce v nejaktivnějších obdobích, ale z hlediska nákladů a geografie (blízkosti) má určitě region střední a východní Evropy nesporné výhody“.

Kancelářím není konec, mění se: Colliers představuje výsledky průzkumu post-COVID-19

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro střední a východní Evropu dodává: „Abychom uvedli věci do jiného kontextu, pracovní náklady v Německu na výrobu jsou přibližně třikrát vyšší než v České republice a na Slovensku, přibližně čtyřikrát vyšší než v Maďarsku a Polsku, téměř šestkrát nad Rumunskem a téměř osmkrát nad Bulharskem.”

Produktivita s tímto nárůstem mezd více než udržovala krok. Ve všech zemích střední a východní Evropy se mezera mezi přidanou hodnotou na zaměstnance a mzdovými náklady mezi lety 2004 a 2018 ve skutečnosti značně prohloubila. Je třeba poznamenat, že rozpětí Rumunska mezi přidanou hodnotou na zaměstnance a mzdovými náklady je jen zlomek pod Čínou, zatímco ostatní trhy střední a východní Evropy velmi nezaostávají.

Colliers International vydává sérii pro střední a východní Evropu: „CEE Special Insights: Covid-19 – Příležitosti a výzvy v mimořádných časech“

Přidaná hodnota ve výrobě

Měřeno výstupem z továren předjel CEE region Španělsko a Spojené království. Zatímco továrny střední a východní Evropy byly původně zaměřeny na produkci zboží, které zahrnuje nepříliš složité výrobní procesy, postupem času se to také postupně změnilo: zboží střední a vysoké přidané technologické hodnoty nyní tvoří ve střední a východní Evropě mnohem větší podíl než před deseti lety.

Průmyslové oddělení v Colliers

Harry Bannatyne, partner a ředitel průmyslového oddělení v Colliers Česká republika, říká: „Česká republika byla vždy díky své dlouhé historii výroby a její ideální poloze pro distribuci a také špičkové, vysoce kvalitní práci na dobré pozici v Evropě. Na atraktivitě jí přidává i mnoho technologických společností a univerzit. Příkladem prosperujícího města zůstává Brno s firmami jako Honeywell a mnoho dalších technologických společností. Vidíme, že tento trend roste s mnoha společnostmi, které v současné době přehodnocují svůj dodavatelský řetězec. Očekáváme, že mnoho z nich se plánuje přiblížit ke střední a východní Evropě a Česká republika bude jedním z nejsilnějších uchazečů.“

Zdroj/foto: Colliers International/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts