15 dubna, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Kancelářím není konec, mění se: Colliers představuje výsledky průzkumu post-COVID-19

S přibývajícími společnostmi, které příjímají a osvojují si kancelářské designy podporující inovace, kreativitu a týmovou spolupráci, se kanceláře v budoucnu promění na centra společenské aktivity, předpovídají experti v poradenství oblasti komerčních nemovitostí Colliers International.

Tým Colliers EMEA Workplace Advisory zveřejnil svou nejnovější zprávu Exploring the post-COVID-19 Workplace, která vyhodnocuje zpětnou vazbu ze svého globálního průzkumu Work from Home (práce z domova) a analyzuje budoucí trendy na pracovišti.

Více než 5 000 respondentů z 18 různých průmyslových odvětví odpovědělo v globálním průzkumu Work from Home, který našel podporu pro částečné pokračování práce z domova i po skončení pandemie, ale také touhu vrátit se do kanceláře ke spolupráci s kolegy. Někteří respondenti upřednostnili jasnější vymezení pracovního a domácího života.

Zpráva dospěla k závěru, že kancelář není zdaleka mrtvá, ale společnosti budou pravděpodobně v budoucnu ve větší míře přijímat práci na dálku.

„Kombinovaná kancelářská práce s prací na dálku pro společnosti změní dosud hlavní funkci kanceláří – trend, který byl patrný již před Covid-19 a pandemie ho jenom urychlila,“ uvedla Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory v české pobočce Colliers International. „Kancelář bude místem setkávání a spolupráce s kolegy, bude podporovat kreativitu zaměstnanců a inovativní myšlení a umožní zaměstnancům žít firemní kulturou a v komunitě – což jsou všechny důležité funkce pro zapojení zaměstnanců a jejich spokojenost s prací.“

Pro zaměstnance společností jsou stále nejdůležitější osobní setkání a spolupráce s kolegy

Většina respondentů tvrdí, že osobní spolupráce a setkávání se s kolegy v kancelářích je lepší než schůzky z domova. Kromě schopnosti spolupracovat s kolegy osobně, to, co lidem nejvíce z kanceláře chybí, je potkávání kolegů, schopnost efektivního oddělení pracovního a osobního života, rozhovory s kolegy, které se netýkají práce a spontánní setkávání.

Pouze 12% respondentů by chtělo pracovat z domova více než 4 dny. Stále chápeme důležitost existence kancelářských prostor, které poskytují zaměstnancům důvod změnit prostředí a opustit domov. Nejvyšší počet všech respondentů ve všech věkových kategoriích by ideálně chodil do kanceláře nejméně tři dny v týdnu. Nejsilnější touhu po návratu do kanceláře ukazuje věková skupina 21-30 let.

Dalším důkazem, že nám chybí socializace je skutečnost, že respondenti z věkových skupin 21–50 let se virtuálně setkávají se svými kolegy v pevně stanovených časech, a navíc má nejmladší věková skupina pravidelné „sociální“ virtuální přestávky s kolegy.

Životní podmínky zaměstnanců mají dopad na produktivitu práce: Respondenti s dětmi a spolubydlícími vykazují výraznější pokles produktivity práce při práci z domova.

Nejvyšší pokles produktivity byl zaznamenán v sektorech vzdělávání a výzkumu, poté v sektoru médií a právních služeb.

Respondenti v mediálním, automobilovém, právním a školském a výzkumném odvětví jsou ve srovnání s jinými sektory o něco méně pozitivní, pokud jde o schopnost jejich manažerů řídit své týmy virtuálně.

Zpráva také srovnává údaje z regionů EMEA, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Asie a Tichomoří a zdůrazňuje nejzajímavější rozdíly, např. že respondenti ze Severní Ameriky a západní Evropy pracovali z domova před COVID-19 podstatně více ve srovnání s ostatními podoblastmi EMEA, a proto tam také zaznamenáváme největší změny ve způsobech práce.

Colliers International připraví firmám opatření pro návrat do kanceláří do jednoho týdne

Zlepšení vybavení domácí kanceláře

Očekává se, že zaměstnanci významně inovují své domácí pracoviště. Při práci z domova budou zaměstnavatelé hrát důležitou roli při zajišťování správného ergonomického zřízení zaměstnanců. Prodej zahradních kanceláří / kabin se od doby COVID-19 ztrojnásobil.

Technologie pro optimalizaci virtuální interakce

Nalezení správných nástrojů proto, aby lidé zůstali propojení během práce na dálku se stalo prvořadým. Přestože většina organizací shledala přechod na home office docela plynulý, v současné době nemůže digitální komunikace nahradit bohatost osobního kontaktu a potřesení rukou. Neschopnost efektivně projevit kvality a emoce spojené s osobní interakcí přes virtuální nástroje se ukázalo být významnou redukcí kvality interakce.

Řízení distribuovaných týmů a umožnění separace pracovního a domácího života

Různí lidé vyžadují různé styly řízení a správu distribuovaných týmů nelze vnímat jedním přístupem pro všechny. Někteří lidé pracují lépe autonomně, zatímco jiní vyžadují větší kontrolu, aby byli produktivní. Pro tyto lidi by domácí kancelář mohla vést k potenciálnímu snížení produktivity. Řízení distribuovaného týmu bylo pro manažery vždy náročné, protože zahrnuje přechod od managementu založeného na docházce do stylu managementu založeného na výsledcích a rozvíjení kultury důvěry.

Více než 50% respondentů postrádá kancelář jako prostředek oddělení pracovního života od domácího. Životem a zároveň prací ve stejném prostředí může být obtížné z práce vypnout, což může vést ke značné úrovni stresu.

Kancelář není mrtvá, ve skutečnosti se očekává opak. Zvýšená práce z domova však mění velikost a funkci kanceláří. Kanceláře se stávají živými místy pro setkávání, interakci a spolupráci – víc než kdykoliv předtím.

Zdroj/foto: Colliers International/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts