23 dubna, 2024
Průmysl a logistika

Panattoni plánuje na rok 2019 výstavbu Panattoni Park Teplice South

Záměrem společnosti Panattoni Czech Republic Development s. r. o. je vybudování haly pro skladování a lehkou výrobu s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím. Objekt je koncipován jako nepodsklepená hala obdélníkového tvaru, ve které se nachází halová část a administrativy se sociálním a technickým zázemím. Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, vrátnice, oplocení areálu, sadových úprav, sprinklerové stanice a výstavba příslušných inženýrských sítí.

Investor se rozhodl využít k realizaci záměru starý průmyslový areál, jehož současné využití je především vázáno na rozsáhlé manipulační plochy. Realizací záměru tak nedojde k výstavbě haly na „zelené louce“ a novému záboru zemědělské či lesní půdy.

Základní urbanistický koncept daného území a architektonický koncept rozměrných objektů je zcela atypický, formovaný výhradně na možnosti a parametry dané lokality a na možnosti majetkoprávních vztahů.

Halu tvoří jeden objekt o celkových půdorysných rozměrech cca 312,6 x 108,6 m s dvěma vnitřními odskoky 36,0 x 24,0 m a 60,0 x 24,0 m. Hala je koncipována jako nepodsklepená vícelodní hala, ve které budou umístěny (ve čtyřech rozích haly) čtyři dvoupodlažní administrativní vestavby pro administrativní, sociální a technické zázemí. Hala má obdélníkový půdorys, výška objektu po atiku bude 20,0 m. Parter bude členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť bude v prostoru nakládacích ramp do výšky 3,9 m z obvodových betonových panelů, u ostatních fasád budou základové beton. prahy do výšky 50 cm nad +-0 haly, nad nimi pak fasáda z horizontálních stěnových panelů z vlnitého plechu s barevnou úpravou (kombinací). Podlaha +-0 objektů bude 1,2 m nad komunikačním systémem v úrovni zásobovacích doků, v úrovni administrativních vestaveb bude kopírovat upravený terén. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor bude probíhat na severní a jižní straně, pomocí 64 nakládacích a vykládacích doků.

Areál haly bude oplocen se vstupem přes vrátnici. Hala bude doplněna parkovacími stáními pro osobní a nákladní automobily. Doplňkovými objekty budou objekt pro sprinklerové hospodářství, vrátnice, retenční poldr apod. Maximální, výška objektů po atiku bude 20,0 m.

Zastavěné a zpevněné plochy: hala – 31 923 m2, trafostanice – 283 m2, sprinklerovna – 208 m2, vrátnice – 28 m2, komunikace a parkoviště – 31 044 m2

Předpokládaný termín zahájení je červen 2019 a plné dokončení říjen 2019.

Zdroj/foto: EIA, Panattoni Czech Republic Development s. r. o., redakce RETREND.cz/EIA, Panattoni Czech Republic Development s. r. o.

Related Posts