16 července, 2024
Rezidenční bydlení a hotely

Central Group: Nejvíc nových bytů připadá na Prahu 9 a 10. V centru se od roku 2010 nepovolil žádný bytový dům

Více než 40 procent všech bytů dokončených v Praze v posledních deseti letech spadá do městských obvodů Praha 9 a 10. Jedná se o části města, kde je velké množství brownfieldů po bývalých průmyslových podnicích. Dohromady tu vzniklo přes 21 tisíc bytů. Naopak nejméně se staví v centru, v Praze 1 a Praze 2, kde už téměř nejsou stavební pozemky. Od roku 2010 do konce loňského roku tu nedostal stavební povolení žádný nový bytový dům. Díky starším stavebním povolením tu ale dohromady za deset let přibylo alespoň 100 bytů v bytových domech.

Největší stavební rozvoj v metropoli, která se kvůli pomalému povolování dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů, zažívá Praha 9 a 10. Nejen, že se tam nejvíce povoluje, ale je tam i nejvíce dokončených bytů. V posledních deseti letech – od roku 2010 do konce roku 2019 – se v Praze 9 povolilo 9.280 bytů (z toho 7.437 v bytových domech) a dokončilo dokonce přes 12 tisíc bytů (deset tisíc z toho v bytových domech), což je téměř čtvrtina ze všech povolených i postavených bytů v hlavním městě za toto období.

Luxusní rezidenční Vily Nové Chabry jsou téměř vyprodané – zbývá jich posledních pět

Díky velkému množství nových rezidenčních projektů je Praha 9 také jediným obvodem, ve kterém se ještě ceny za metr čtvereční nového bytu drží pod 100 tisíci korunami. Tuto část Prahy navíc čeká velký rozvoj i do budoucna. Dle analýzy Central Group se tu připravuje přes 22 tisíc bytů.

Zdroj: Central Group na základě dat ČSÚ

„Tato část Prahy je pro developery velmi atraktivní. Je tu stále ještě dost volných pozemků, kde se dá stavět, především pak na brownfieldech. My sami bychom zde brzy chtěli zahájit jeden takový projekt s více než 1500 byty, které by měly nabídnout dostupné bydlení pro střední třídu,“ říká výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

V Praze 10 bylo ve stejném období dokončeno 9.308 bytů (7.368 v bytových domech), stavební povolení pak získalo 5.963 bytů, z toho je 4.252 bytů v bytových domech. Až na třetím místě co do počtu dokončených bytů skončila Praha 4, s téměř 300 tisíci obyvatel nejlidnatější pražský městský obvod. Za deset let tu bylo dokončeno zhruba 7.600 bytů, povolilo se jich 4.708 bytů, z toho 3.299 v bytových domech. Ceny nového bydlení tu ale v posledních letech stoupají nejrychleji. Za dva roky v tomto obvodě nabízené byty zdražily z 84 tisíc za metr čtvereční na 106 tisíc korun, tedy o 26 procent. Stojí za tím však zejména luxusnější projekty, které se zde dostaly na trh.

Naproti tomu v úplném centru města je nová bytová výstavba téměř nulová. Za posledních 10 let se v Praze 1 a 2 díky již dříve povoleným projektům postavilo pouhých 100 bytů v bytových domech. Nové povolení zde za tu dobu ale nedostal ani jeden nový byt v bytových domech. Prakticky veškerá bytová výstavba se zde odehrává formou přestaveb a rekonstrukcí historických staveb.

Zdroj: Central Group na základě dat ČSÚ

Povoluje a staví se necelá polovina potřebných nových bytů ročně

„Od roku 2010 do konce roku 2019 se v Praze povolilo celkem 38.695 bytů, tedy necelé 4 tisíce ročně. Dokončeno pak bylo 50.666 bytů, tedy zhruba 5 tisíc ročně. Praha přitom potřebuje povolovat a stavět alespoň deset tisíc nových jednotek za rok, tedy dvakrát tolik než dnes,“ uvedla Tomášková.

Zhruba 70 procent všech povolených bytů se vztahuje na bytové domy, v těch podle analýzy Central Group developeři plánují postavit téměř 116 tisíc bytů. Problém je ale v příliš pomalém povolování staveb. Vždyť při současném tempu by trvalo toto množství povolit více než 20 let. Jen pro srovnání – ve Varšavě či Berlíně podobný počet povolili jen v posledních 5 letech.

V posledních 10 letech je také vidět výrazný nepoměr počtu povolených a dokončených bytů. Dokončeno totiž bylo o téměř 12 tisíc bytů více, než se jich za toto období povolilo. Čerpalo se tedy ze zásob dříve povolených projektů. Ty ale postupně docházely, což se projevilo v omezení nabídky a následném prudkém růstu cen.

„Do budoucna se dá očekávat i pokles v počtu nových dokončených bytů. Pokud se totiž nezrychlí povolování, nebude kde brát,“ varuje Tomášková.

Letos se v Praze zatím povolilo 2.668 bytů v bytových domech, z toho v srpnu 312. To je oproti stejnému období loni o 10 procent méně. V součtu s rodinnými domy, přestavbami, nástavbami apod. letos Praha v počtu povolených bytů zaostává nejen za Středočeským krajem, ale i krajem Jihomoravským.

O společnosti Central Group

Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 26 let svého působení dokončil již 180 rezidenčních projektů a prodal více než 16.000 nových bytů, domů a parcel. Veškeré vydělané prostředky investuje do dalšího rozvoje, a proto nepotřebuje pro svou činnost bankovní úvěry.

Central Group se neúčastní žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací a každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních. Mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely.

Central Group v současnosti vlastní kolem 1,5 milionu m² brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s./Titulní foto – Central Group – Park Zahradní Město II.

Related Posts