25 června, 2024
Výstavba a remodeling

V areálu DOV bude opravena další budova

V areálu Dolní oblasti Vítkovic (DOV) bude opravena další historická budova. Tentokrát se bude jednat o rekonverzi staré kotelny. Jejím budoucím využitím budou nové dílny pro řemeslný inkubátor Fajna dílna, vůbec poprvé by se zde měla objevit doposud chybějící kovodílna. Revitalizací staré kotelny dojde nejen k záchraně další technické kulturní památky, ale vznikne i další prohlídková trasa, která ukáže, jak fungoval systém vytápění, jak fungovaly kotle a další zajímavosti.

Ostrava nyní hledá zpracovatele projektové dokumentace. Podkladem pro realizaci díla je studie, zpracovaná architektem Milanem Šramlem. Zasazením řemeslného inkubátoru a jednotlivých dílen do budovy staré kotelny dojde k dalšímu zatraktivnění areálu DOV pro lidi a rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky se zaměřením na řemeslné a ruční práce. Interiér po dokončení nabídne kovodílnu, dřevodílnu, keramickou a šicí dílnu a další.

Po rekonstrukci se z učiliště v Českobrodské ulici stane energeticky plusová budova

Samotná rekonverze spočívá v nalezení nové funkce objektu nemovité kulturní památky pro celoroční využití, který chátrá. Záměrem je také vytvoření prohlídkové trasy, která bude založena na edukaci návštěvníků v souvislosti s fungováním a provozem kotlů.

Město nyní vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Její součástí bude také dokumentace pro rozložení a složení kotlů v navrženém trvalém depozitu na základě zjištění současného stavu, která se musí důkladně konzultovat s oddělením památkové péče.

Celková užitková plocha využitelná pro provozování řemeslného inkubátoru bude nejméně 900 m2, bude potřeba vymístit minimálně dva ze čtyř kotlů, celkové náklady na rekonstrukci, včetně zpracované projektové dokumentace a nákladů na rozebrání a sestavení kotlů v trvalém depozitáři nesmí překročit 100 milionů korun bez DPH.

Protože se jedná o nemovitou kulturní památku, jsou požadovány zkušenosti minimálně se dvěma referenčními stavbami, které zahrnovaly rekonstrukci nemovité kulturní památky za min. 10 milionů korun bez DPH (na jednu stavbu).

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 9. června 2021 do 13 hodin. Otevírání nabídek bude 9. června, během června rada města rozhodne o výběru dodavatele a předpoklad uzavření smlouvy je červenec 2021, který je také měsícem zahájení doby plnění. Projektové práce by měly skončit v prosinci příštího roku.

Více informací najdete ZDE

Zdroj/foto: Magistrát města Ostravy – City of Ostrava

Related Posts