22 května, 2024
Výstavba a remodeling

Krizi ve stavebnictví vyřeší jedině nový stavební zákon

Dlouho očekávaná legislativní norma ve stavebnictví – nový stavební zákon – vstupuje do další fáze projednávání. Dnes by se jí měla zabývat legislativní rada vlády. Přestože ministerstvo pro místní rozvoj při vypořádání připomínek výrazně ustoupilo tlaku zástupců obcí a samospráv, zásadní principy zůstaly zachovány. Myslím, že zákon i v této zatím poslední známé podobě dokáže celý proces povolování staveb výrazně urychlit. Česko v rychlosti vydávání stavebních povolení patří k nejhorším na světě, získat všechna povolení pro středně velký bytový projekt trvá v Praze průměrně pět let, výjimkou nejsou ani řízení trvající déle než celou dekádu. To by se už brzy díky novému zákonu mohlo změnit. Proto je vhodné schválit tento zákon co nejdříve.

 

Urychlí nový stavební zákon povolovací proces?

Nový stavební zákon přináší hned několik novinek, které mohou výrazným způsobem urychlit povolovací proces. Na prvním místě zmíním takzvaný apelační princip, což znamená, že nadřízený stavební úřad v případě odvolání o věci sám rozhodne a nebude ji už vracet o stupeň níže k novému projednání. Odpadne tak mnohaletý byrokratický ping-pong, kdy si stavební záměr přehazují jednotlivé úřady tam a zpět. Tím se ušetří mnoho měsíců.

EKOSPOL – Ekorezidence Hodkovičky

Stavebnictví v řešení, povolení stavby bude možné podávat také elektronicky

Zásadní je také zavedení závazných lhůt pro vyjádření či vydání rozhodnutí. Správními lhůtami se budou muset řídit i stavební úřady. Pokud nevydají rozhodnutí včas, přejde celá věc na nadřízený stavební úřad. Investor tak už nebude muset pravidelně urgovat úředníky, aby konečně rozhodli.

Pád českého stavebnictví pokračuje, produkce v dubnu opět klesla

Žádost o povolení stavby bude možné podávat také elektronicky, což také ušetří nějaký ten čas a omezí spotřebu papíru. Celý povolovací proces bude digitalizován, což umožní komukoliv kontrolu, v jakém je přesně stavu. Každý jasně uvidí, který úřad je s vydáním stanoviska v prodlení a jak dlouhém. Úředníky tak bude přehledný systém tlačit k dodržování daných termínů. Investor by mohl ušetřit dlouhé měsíce i roky čekání na potřebná razítka. Nyní nejen že musí nekonečně čekat, zda se jeho stavební záměr konečně dostane na řadu, ale často opakovaně apeluje na úředníky, aby přestali s průtahy a rozhodli.

Stavebnictví letos klesne o 2,0 % a klesat bude i v následujícím roce

Výrazné urychlení očekávám také od sloučení současných deseti typů řízení do jediného a zavedení pouze jednoho odvolání. Už tak nebude možné odvolávat se kvůli jedné věci neustále dokola. Každý bude mít možnost odvolat se pouze jednou, soud navíc bude muset vyřešit všechny body žaloby.

Ekospol – Michelské zahrady, vizualizace exteriéru

Stavební zákon je ostře sledovanou legislativní normou, která se týká úplně všech. I proto se v připomínkovém řízení sešlo mnoho tisíc připomínek, často zásadních. Ministerstvo bohužel po obrovském tlaku ze strany představitelů měst a obcí ustoupilo od snahy zcela odtrhnout stavební úřady od vlivu místních samospráv. Ponechalo proto první stupeň na obcích, což může povolování staveb i nadále komplikovat. Nejnižší stavební úřady fungující často přímo v prostorách radnic jsou totiž úzce spjaty s vedením radnice a jen těžko půjdou proti jejich názoru. Tuto takzvanou systémovou podjatost nových stavební zákon po vynucených změnách neřeší.

Naštěstí i v tomto případě zafunguje zmiňovaný apelační princip – tedy že o každém stavebním záměru v případě odvolání rozhodne nadřízený stavební úřad. Ponechání nejnižšího stupně stavebních úřadů tak při dodržení všech závazných lhůt může povolovací proces zbrzdit jen v řádu měsíců a ne roků, jako je tomu doposud.

Ekospol – Nové Měcholupy V

Proto doufám, že se připravený stavební zákon stihne projednat a schválit včas. Jde zcela jednoznačně o velký krok kupředu v porovnání se současnou situací, které trefně přezdívám legislativní Kocourkov. Nový stavební zákon má šanci přeseknout bájný Gordický uzel stavební administrativy a umožnit investorům, ale i městům a státu rychleji reagovat na aktuální potřeby společnosti. Rychlejší výstavbu dálnic, železnic, bytů a další infrastruktury potřebujeme my všichni.

Konzervativní stavebnictví musí začít myslet zeleně, jinak se k uhlíkové neutralitě nepřiblížíme

Jen nezbývá už moc času. Příští rok jsou parlamentní volby, a pokud se do té doby zákon neschválí, spadne pod stůl a celé legislativní martyrium začne nanovo. V takovém případě bychom před sebou měli dalších minimálně pět let stavební stagnace a byrokratického zmaru. A to si nepřeje nikdo z nás.

Zdroj/foto: EKOSPOL a.s. (RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva)/Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts