27 května, 2024
Obchodní centra a retail

Budoucnost maloobchodu v roce 2030 – Technologie urychlí změnu a způsob, jakým budeme v roce 2030 nakupovat

Automatizace, přizpůsobení zákazníkovi a Big Data jsou pouze některé z trendů, od nichž se očekává, že změní maloobchod a způsob, jakým budou spotřebitelé v budoucnosti nakupovat. CBRE, společnost, která je v současnosti světovým lídrem služeb v oblasti realit, prozradila, jak bude vypadat prostředí retailu v roce 2030.

Budoucnost Retailu 2030 popisuje 40 „futuristických“ předpovědí, jaké budou rozdíly v maloobchodu vyvolané změnami v životním stylu lidí, městském prostředí, provozními postupy, logistice i jiných trendech ovlivňujících toto odvětví. Tyto názory pomohou nastínit situace, kterým obchodníci a investoři budou čelit, a jak se mohou na tyto změny připravit. Níže jsou popsány některé závěry a všech 40 předpovědí studie Retail 2030 naleznete zde.

Robotika a automatizace – podle CBRE se bude stále více investovat do nových technologií, automatizace a robotiky, což bude mít do roku 2030 za následek změnu v počtu nabídky pracovních míst v maloobchodu, protože některé lidské činnosti nahradí automatizované procesy.

Síla predikce – internet je již nyní velkým zdrojem informací o nákupním chování spotřebitelů a díky tomu budou moci maloobchodníci předvídat požadavky zákazníků ještě předtím, než si je uvědomí sami zákazníci a výrazně se tak zdokonalí a zefektivní dodavatelský řetězec. Zákazníkům to umožní dosáhnout plné transparentnosti informací o jejich nákupech a maloobchodníkům to pomůže plnit objednávky efektivněji.

Koupíte to, co chcete, tam, kde chcete – technologický pokrok chytrých zařízení umožní spotřebitelům koupit co vidí, kdekoli a kdykoli a z jakéhokoliv zdroje.

Katarína Brydone, Head of Retail společnosti CBRE říká: Budoucnost retailu se změní víc, než jsme si, kdy dokázali představit. V CBRE jsme přemýšleli o tom, co se změní a co to bude znamenat pro spotřebitele i odvětví maloobchodu jako celek. Kamenné obchody, coby prodejní kanál, zůstávají i nadále důležité a bude kladen velký důraz na komunikaci značky, a s ní spojené zážitky a schopnost obchodníků se odlišovat a personalizovat svoje produkty na míru zákazníka. Obchodníci se budou muset ještě víc zaměřit na digitalizaci ať už v online nebo v offline a na napojení emocí zákazníka na značku ve všech komunikačních kanálech. Big data se už nyní stávají neocenitelná. Očekává se, že přibližně 85 % emočních interakcí zákazníka se značkou bude řízené AI (artifitial inteligence). A v neposlední řadě rychlost vývoje v logistice ovlivní schopnost značek reagovat na požadavky zákazníků. Změny očekáváme v supply chain managementu, rychlosti a trackování dodávek, kompetencí některých typů produktů bližších zákazníkovi, automatizace zásobování domácností a možnosti transformovat mnohé obchody na showroomy s dodávkou zboží zákazníkovi v okamžiku příchodu domů.

Další závěry studie Retail 2030

Individualizace zákazníků na základě jejich zážitků – znalost nákupních zvyků zákazníka, jeho volnočasových zájmů a preferencí poskytuje možnost nabízet konkrétní nabídku. Právě personalizace bude v maloobchodě klíčovým tahounem.

Osobní vlastnictví aut se dramaticky sníží – osobní vlastnictví bude spíše výjimkou než standardem a automobily bez řidičů nebudou výjimkou.

Z kamenných obchodů se stanou showroomy a ambasadoři značky – kamenné obchody budoucnosti se zaměří na předání zážitku spojené s daným brandem. Nákup se stane zážitkem spojeným s angažovaností neboli věrností k dané značce, neboť i navzdory rychlosti a snadnosti přístupu ke zboží online, bude mít i zákazník roku 2030 touhu navštěvovat kamenné obchody.

Dojde k nárůstu konkurence, která usiluje o disponibilní příjem spotřebitele – spotřebitelé budou toužit po nových zážitcích, a proto maloobchodníci nabídnou zákazníkovi zážitek, který je více upoutá a zároveň bude vzdělávat. Pro zajištění budoucího úspěchu je nedílnou součástí schopnost utužovat kontakt se zákazníkem.

Zdroj/foto: CBRE s.r.o.

Related Posts