23 dubna, 2024
Obchodní centra a retail

Kaufland chystá výstavbu obchodního domu v Benešově

Novým investičním záměrem společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. je výstavba nového obchodního domu Kaufland v lokalitě Na Červených Vrškách ve městě Benešov.

Obchodní dům bude tvořit přízemní podlaží s parkovištěm a dvě nadzemní podlaží, z čehož v plném 1.NP je umístěna prodejna a jednotlivé koncese se zázemím a v neúplné nadstavbě 2.NP je umístěno zázemí pro vedení a pracovníky Kaufland. Celý objekt obchodního domu je navržen jako bezbariérový. Urbanistické i architektonické řešení stavby vychází ze zadání a požadavků investora na výstavbu nového obchodního domu, zajištění veškerých potřeb pro moderní prodej nabízeného sortimentu potravinářského i některých druhů spotřebního zboží včetně administrativy a potřebného sociálního zázemí, zajištění pohodlného přístup k obchodnímu domu i parkování vozidel návštěvníků v prostorách nového obchodního domu nebo na ploše před obchodním domem.
Konstrukčně je stavba řešena jako montovaný železobetonový skelet s obvodovým opláštěním. Hlavní prostor stavby tvoří prodejní hala, kde jsou řadově uspořádané prodejní regály a boxy na uložení prodávaného sortimentu zboží. Zastavěna plocha obchodního centra je 6 705 m2 a k dispozici bude 291 parkovacích stání.

Zdůvodnění umístění záměru obchodního centra do stávající plochy komerční vybavenosti, která se nachází na severním okraji intravilánu města Benešov, vyplývá z podnikatelského záměru
investora a je v souladu s politikou i cílem společnosti Kaufland pro další zkvalitnění prodeje na zvětšené prodejní ploše, zvýšením počtu parkovacích stání i poskytnutí ostatních služeb zákazníkům. Jedinou zvažovanou variantou investorem a hlavním důvodem pro její výběr lze spatřovat ve skutečnosti, že pozemky určené pro výstavbu záměru obchodního domu jsou ve vlastnictví investora a jejich navrhované využití je v souladu s Územním plánem města Benešov. Na těchto pozemcích se už v současné době nachází stavba původního obchodního domu Kaufland a je zde k dispozici potřebná technická a dopravní infa

V sousedství pozemků určených pro výstavbu obchodního centra se nachází stávající zemědělské pozemky a pozemky areálů různých podnikatelských subjektů, např. objekt menšího nákupního
centra (Daichmann, Takko Fasion, Zoovega), ČSPHM – ÖMV, prodejna a servis Škoda – auto, Zahradní technika, Breva a dále trasy pozemních komunikací.

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts