22 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Celoevropské distribuční centrum řetězce C&A bude v ARETE PARK NOVÉ MESTO minimálně dalších šest let

Arete Invest, český rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, uzavřel na konci roku novou šestiletou nájemní smlouvu s oděvním řetězcem C&A. Ten provozuje své celoevropské distribuční centrum již devátý rok ve slovenském Arete Parku Nové Mesto nad Váhom, který historicky zvolil díky jeho strategické lokalitě.

„Uzavřením obchodu a prodloužením nájemní smlouvy se potvrdila strategická pozice Arete Parku Nové Mesto nad Váhom. Jsme rádi, že můžeme podpořit růst tak významné společnosti, jako je C&A. Dlouhodobé prodloužení nájmu utužilo naše strategické partnerství – věříme, že povede k dalšímu rozvoji obou společností,“ řekl Tomáš Novotný, člen investičního výboru fondu Arete Invest zodpovědný za správu aktiv.

Trh bude letos stagnovat, v Praze se prodají byty za 31 miliard. Změnu přinesou snad až volby

Areál v Novém Meste nad Váhom koupil fond minulý rok od společnosti Prologis. Obchod se svým finančním objemem zařadil mezi jedny z největších loňských realitních transakcí v průmyslovém sektoru na Slovensku. Areál je 100% pronajat společnostem C&A, Raben Logistics a Vetropak Nemšová. Průměrná délka nájmů byla doposud 4 roky, prodloužením nájemní smlouvy s C&A narostla na 5,3 roku, což je na čistě logistickou lokalitu unikátní hodnota.

Poptávka po skladovacích a výrobních prostorách na Slovensku stabilně roste. To se vedle nárůstu cen nájmů projevuje také ve velmi nízké neobsazenosti pronajímatelných prostor na úrovni pouze 2,4 %. V mikroregionu Nového Mesta na Váhom navíc poptávka více než dvojnásobně překračuje nabídku. Společnost proto již v létě zahájil restrukturalizaci svého areálu Arete Park Nové Mesto nad Váhom a plánuje jeho rozšíření. V první fázi uvede na trh 19 000 m2 skladových prostor. V druhé fázi se počítá s výstavbou nových kapacit s podlahovou plochou až 30 000 m2.

O skupině ARETE

Investiční a nemovitostní skupina ARETE vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení necelých 110 %. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond ARETE INDUSTRIAL. Cílem tohoto nového fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba.

Uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona a v případě Slovenské republiky pak dále jen investor, který je profesionálním investorem (slov. „profesionálny investor“) podle § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z.,o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, resp. investorem podle § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ve znění pozdějších předpisů. Jejich činnost podléhá kontrole a dozoru ČNB.

Zdroj/foto:  ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s./(Distribuční centrum ARETE Park Nové Mesto nad Váhom)

Related Posts