16 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Nová administrativní budova EKOM v Piešťanech již v plném provozu

DELTA předala investorovi k užívání společnosti EKOM, která vyvíjí a rovněž vyrábí bezolejové kompresory určené především do zdravotnictví, novou třípatrovou administrativní budovu spolu s parkovacím domem.

Spolupráce společností DELTA a EKOM není náhodná. DELTA zrealizovala pro EKOM již v minulosti skladovou halu v dohodnutých investičních nákladech a také pevně stanoveném termínu.

Architektonická studie této budovy se začala připravovat již v srpnu 2016. Přesně po dvou letech se může vedení společnosti pyšnit novými kancelářskými prostory. Architekti DELTA se při návrhu a řešení prostor soustředili na vytvoření zdravého a komfortního prostoru pro zaměstnance firmy s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu, dostatečným osvětlením a tepelným komfortem v zimě i v létě.

Efektivní koordinaci a lepší kontrolu nad projektem zejména ve fázi realizačního projektu umožnilo projektování v BIM standardu, který byl aplikovaný po dobu projekce ve stavební části a architektuře, ve statice projektu a v profesi vzduchotechnika. Architekt budovy Ing. Arch. Adam Cifra ze slovenské společnosti DELTA upřesnil: „BIM byl významným přínosem ve snazší komunikaci s investorem a s realizačními firmami, neboť umožnil rychlejší pochopení a schvalování jednotlivých fází návrhů a důležitým pomocníkem pro zpřesnění tendrových podkladů pro následný výběr zhotovitelů stavby“.

Zeleň odrážející ekologické myšlení investora

Tvaroslovím fasády s jasnou dispozicí a přiznanými pohledovými betonovými konstrukcemi se podařilo vytvořit koncept objektu, který je postavený na identitě ekologického myšlení této výrobní firmy. Tento dojem ještě umocní venkovní zeleň, jež časem vzroste okolo venkovních stěn, která do budoucna zcela obepne díky instalovaným fasádním lanům otevřené plochy fasády. Budova je koncipovaná jako ultra-nízkoenergetická, čehož bylo dosaženo vhodnou orientací k světovým stranám a díky technologiím umožňujícím aktivaci betonového jádra objektu.

Zdroj/foto: DELTA Projektconsult s.r.o.

Related Posts