22 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Známé jsou budoucí názvy hlavních budov v EUROVEA CITY i návrh dispozice bulváru Pribinova od Beth Galí

EUROVEA CITY je významnou součástí vznikajícího nového centra města, a proto se v ní architekti a urbanisté musí detailně zabývat nejen architekturou budov, ale mnohem více celkovým urbanismem, uspořádáním veřejných prostor a organizací pohybu lidí a dopravy. Zatímco organizace zástavby a regulační podmínky byly dány městem již od realizace prvních objektů v zóně, kterými je dnešní Tower 115 či budova SND, později vznikající objekty tento systém respektují a postupně vytváří plnohodnotnou městskou čtvrť.

Developer EUROVEA CITY, společnost J & T REAL ESTATE (JTRE), z tohoto vycházel i při pojmenování hlavních budov a budoucích dominant v zóně. Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí, která pracuje na celkovém řešení veřejných prostor v EUROVEA CITY, představila svůj návrh ideální organizace bulváru Pribinova – jako místa, které podpoří všechny druhy mobility a bude přátelské k chodcům.

„V JTRE máme vizi, jakým způsobem se má Bratislava rozvíjet. Vždy bereme v úvahu, jak se město přirozeně vyvíjí a jak se mění i jeho potřeby, protože zásadní projekty, jakým je i EUROVEA CITY, ovlivní život města na mnoho let. Chceme, aby naše projekty vznikaly ve vzájemné shodě s městem i jeho obyvateli. Proto přicházíme s ucelenými a koncepčními návrhy a takovými jsou nejen urbanistické řešení čtvrtě EUROVEA CITY a její veřejných prostor, ale i nedávno prezentován návrh centrálního tramvajového okruhu,“ říká Peter Korbačka z JTRE, který stojí za myšlenkou vzniku čtvrtě EUROVEA CITY.

EUROVEA CITY vzniká podle podmínek daných městem ještě v roce 1988

„Organizace zástavby a regulační podmínky rozvoje zóny Pribinova byly určeny městem již od počátku realizace prvních objektů v zóně (dnešní Tower 115 a SND) a byly stanoveny na základě řešení zóny kolektivem architektů Bauer, Paňák, Kusý už v roce 1988,“ vysvětluje architekt Radoslav Grečmal z GFI.“ Objekty, které vznikly v zóně a následně i v budoucnu přibudou, tento systém plně respektují a přetvářejí do podoby skutečné městské čtvrti.“

Když mluvíme o regulaci organizace zástavby, jde zejména o souběžné stavební čáry zástavby, která je orientovaná k nábřeží, u bulváru Pribinova a k Landererovej ulici, ale také o formu blokové zástavby, která je charakteristická pro sousedící území Starého Města. Systém definuje i výškovou hladinu zástavby, která graduje směrem od Dostojevského řady ke Košické ulici.

„Od začátku jsou za hlavní a nejatraktivnější veřejné prostory považovány pěší nábřeží a náměstí před SND, co respektují a podtrhují všechny projekty v zóně. Důležitým městským prostorem se stane bulvár Pribinova, který pohledově směřuje na Bratislavský hrad, který bude postupně rozšiřován malými náměstími v rámci nástupních prostorů do jednotlivých objektů a pasážemi,“ vysvětluje R. Grečmal.

Charakter městské čtvrti dotvoří i nové názvosloví stávajících ale i vznikajících nových objektů v EUROVIA CITY, které zjednoduší a zpřehlední orientaci v zóně.

Architektka Beth Galí vidí bulvár Pribinova jako prostor přátelský k chodcům

Na koncepčním řešení veřejných prostor v celé zóně pracuje již několik měsíců renomovaná barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí. Během své první prezentace v Bratislavě představila principy, které uplatňuje při své práci s veřejnými prostory a o pár měsíců později hovořila o příležitostech, ale i překážkách, které spolu s týmem identifikovala v zóně Pribinova. Jako další krok nyní představila rozpracované koncepční řešení pohybu osob a dopravních toků v lokalitě, se zaměřením na bulvár Pribinova, který je v tomto směru zásadní.

„Definování toho, jak se lidé mají a budou v zóně pohybovat, je prvním a nezbytným krokem, který předchází finálnímu návrhu vzhledu a formy veřejných prostor v zóně, až po detaily, jakým je výběr povrchů nebo městského mobiliáře,“ vysvětluje svůj přístup a systém práce Beth Galí.

Podle Beth Galí, stará myšlenka „čím více jízdních pruhů, tím menší hustota automobilů ve městech“ se ukázala jako nesprávná. Městské ulice nejsou cesty, ale bohužel, tendence nových přístupů k urbanismu dnes mění ulice na cesty pro auta. Myslí si, že Bratislava má stále čas, aby neudělala stejné chyby, ke kterým došlo v jiných městech.

V EUROVEA CITY si tým Beth Galí stanovil následující cíle:

  • Přiblížit EUROVEA CITY k historickému centru Bratislavy.
  • Zmírnit silniční provoz a přeměnit oblast na přátelskou k chodcům, s ohledem na bezpečnost všech členů dopravy a potřeby silničního provozu. Provoz zásobovacích aut a návštěvníků se bude realizovat od konce bulváru prostřednictvím podzemních komunikací, které auta navedou přímo k parkovištím. To zmírní dopad silničního provozu na pohyb po bulváru.
  • EUROVEA CITY se stane čtvrtí se svým městským životem, charakterem a identitou. Její veřejné prostory budou odrážet jedinečnost a soudržnost skrz síť chodníkových tras a městský mobiliář.

Při budoucí organizaci bulváru Pribinova uplatnila B. Galí myšlenku, že všechny možnosti mobility ve městech – pěší mobilita, elektrická koloběžka, kolo, motocykl, privátní doprava a městská hromadná doprava – dokáží žít na jedné ulici bez narušení prostoru pro chodce. Bulvár tvoří hlavní osu projektovanou na městské promenádě se stromovou alejí se specifickým charakterem a identitou. Je jakousi linkou přechodu mezi jižním a severním sektorem Eurovea. Na jihu tvoří veřejná prostranství na břehu Dunaje, na severním konci zase tvoří ulice, které vytvářejí propojení s historickým centrem Bratislavy.

Za mimořádně dynamický a důležitý element ve městě, zejména velikosti Bratislavy, považuje B. Galí tramvaj. Podle evropských expertů je tramvaj ideálním systémem pro města s méně než 800 000 obyvateli, protože v městech nad milion obyvatel může vsazení sítě kolejí do městské struktury narušit pokračování městského rastru.

„Dobrým příkladem je tramvaj ve francouzském městě Tours, které je velikostí skoro jako Bratislavy. Nedávno tam zavedli tramvaj jako nový systém mobility v centru města, přičemž trať vede v blízkosti mnoha důležitých budov. Výsledkem je vyšší kvalita veřejných prostor, například náměstí kterým vede trať, i celkově zlepšení městského života,“ říká Beth Galí.

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts