15 července, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Zuckermandel si získal veřejnost

Centrála ČSOB v čtvrti Zuckermandel od JTRE získala Cenu veřejnosti časopisu Eurostav VISIO 2020 za rok 2017/2018 za nejvýraznější čin v oblasti udržitelné architektury a výstavby. „Velmi si vážíme, že právě veřejnost ocenila tento projekt a my jsme se stali hrdým držitelem Ceny veřejnosti“, řekl výkonný ředitel JTRE Pavel Pelikán, který si převzal ocenění a zároveň se zúčastnil konference v diskusním panelu na téma Od navrhování udržitelných budov k navrhování udržitelných městských čtvrtí.

V odvětví slovenského stavebnictví probíhá výrazná transformace. Zastaralé legislativní normy jsou postupně nahrazovány novějšími, inovativnějšími, efektivnějšími a zodpovědnějšími vůči ekonomice, přírodě i lidem samotným. Na mezinárodní konferenci se hovořilo o zelených budovách jako o výzvě a příležitosti pro projektanty, architekty, investory a pro firmy, jejichž chování je zodpovědné, chtějí být součástí této transformace. Vítězný projekt Zuckermandel má ambici být čtvrtí, která neslouží jen svým obyvatelům, ale všem Bratislavanů a návštěvníkům hlavního města. Atmosféru postupně citlivě dokreslují cukrárny, kavárničky a restaurace, přičemž veřejný prostor tvoří více než polovinu z celkové plochy území. Různorodé architektonicko-výtvarné řešení budov, kombinace různých kompozičních principů fasád, ustúpené horní podlaží či použití rozmanitých barev a materiálů tvoří přirozené městské prostředí, které má kouzlo historického centra.

Dominantou je lávka přes tramvajovou trať, která spojuje Zuckermandel s dunajskou promenádou. Atraktivním prvkem je přírodní masiv nazýván i Skalní nos, který hraje jedinečnou roli v celém konceptu. „Pro botaniku je velmi významným místem, protože představuje území celkem prvního popisu rostliny zvané Skalničník guľkovitý a my jsme rádi, že se nám lokalitu s původní flórou podařilo zachovat a zpřístupnit Bratislavanů, kteří při veřejném hlasování určitě ocenili i tento benefit“, pokračuje Pavel Pelikán a dodává, že jeho nejoblíbenějším místem je stylové náměstí s charakterovými hlavami někdejšího nejznámějšího obyvatele, sochaře FX Messerschmidta.

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s. (www.zuckermandel.sk)

Related Posts