27 února, 2024
Zajímavosti ze společnosti

OHL ŽS – Divize Morava uspěla v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018 ve dvou kategoriích

Druhé místo za rekonstrukci budov Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v kategorii Rekonstrukce staveb a 3. místo pro rekonstrukci kanalizace v Králově ulici v Brně v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. To je úspěšná bilance moravské divize společnosti OHL ŽS v posledním ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje.

Téměř dva roky trvala etapa rekonstrukce budov C a D v areálu Filozofické fakulty nedaleko historického centra Brna. „Předmětem díla byla částečná rekonstrukce objektu C a celková rekonstrukce objektu D, kde se zachoval pouze původní nosný systém, a veškeré konstrukce a rozvody byly provedeny nové,“ přiblížil vedoucí projektu Jan Helešic.

Rekonstrukci budov Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Díky rekonstrukci budov tak vznikl ucelený a funkční komplex sjednoceného vzhledu, ten navíc disponuje vnitroblokem s klidovou zónou. Do areálu se vstupuje přes novou vrátnici. Uvnitř budov je pak množství nových moderních učeben. V přízemí objektu D vznikla velká čítárna. Ta je patrná už při příchodu k budově, je prosklená a přímo před ní je venkovní prostor pro odpočinek. Místo by se mělo stát i kulturním centrem fakulty. Celý prostor je v případě potřeby možné zmenšit nebo zvětšit posuvnou stěnou.

Šetrným zacházením se podařilo zachovat malbu odkazující na genocidu Arménců, umístěnou právě vedle dřívější učebny D22. Ve vedlejší budově C bylo zachováno původní schodiště z roku 1921. Rekonstrukce se nakonec dotkla jen jedné jeho části, kterou bylo nutné rekonstruovat na doporučení statika.

Investorem stavby je Masarykova univerzita Brno, projektovaly společnosti INTAR a.s., PAK spol. s r.o., Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.

V kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby obdržela 3. místo rekonstrukce kanalizace v Králově ulici v Brně-Žabovřeskách. Ulice prošla kompletní obnovou kanalizačního systému, a to včetně potrubí, domovních přípojek i dešťových vpustí. V letních měsících však stavaři pracovali ve stížených podmínkách. „Jelikož kanalizace v ulici Králova slouží jako odlehčující kanalizace pro ulici Mučednickou, docházelo k opakovanému zaplavování výkopů vodou,“ podotkl David Novotný z moravské divize.

Při rekonstrukci Královy ulice se dbalo na vybudování nového povrchu i na její odvodnění. Zároveň byly vyslyšeny prosby místních obyvatel o větší bezpečnost, ulice byla převedena na jednosměrný provoz a jízdní pruh byl zúžen.

Investorem stavby jsou Brněnské vodovody a kanalizace, projektantem Sweco Hydroprojekt, divize Morava.

Zdroj/foto: OHL ŽS, a.s./OHL ŽS, a.s., Stavba JMK 2018

Related Posts