27 května, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Výstavba a rozšíření EUROVEA je v plném proudu

Rozšíření oblíbeného komplexu EUROVEA na dunajském nábřeží dosáhlo další milník. V pátek 18. září začali dodavatelé stavby betonovat základovou desku pro první slovenský mrakodrap EUROVEA TOWER. Betonáž nejsilnější základové desky bytového domu, jaká byla dosud na Slovensku vybudována, bude trvat nepřetržitě tři dny a noci. Tuto unikátní akci mohli přímo na stavbě sledovat i média na pozvání developera projektu J & T REAL ESTATE (JTRE).

Před začátkem betonování stavbaři navázaly ocelovou betonářskou výztuž s celkovou hmotností 1 880 tun. Nejsilnější pruty výztuže, s průměrem 4 centimetry a délce 12 metrů, váží každý 120 kilogramů. Základová deska bude mít tloušťku tři metry a objem betonu dosáhne 7 050 kubických metrů (m3). Beton vyrábějí tři betonárky, přičemž připraveny jsou ještě dvě záložní a na stavbu jejich dovážejí auta s domíchávač, které se za celou dobu „otočí“ více než 630-krát.

SL Green slaví historické otevření mrakodrapu One Vanderbilt Avenue

Beton do jámy pumpují tři aktivní mobilní pumpy, které během nutných technických přestávek doplňuje jedna záskoková  pumpa a připravena je i také jedna pumpa záložní. Betonování základové desky mrakodrapu zajišťuje na jedné směně 40 pracovníků.

„Před samotnou realizací nejsilnější základové desky pod bytovým domem, jaká se kdy na Slovensku vyztužovala a betonovala, bylo nutné provést mnoho kroků. Kromě toho, že základy prvního slovenského mrakodrapu navrhovali nejlepší odborníci na statiku, nezávisle jsme prověřovali správnost řešení druhým statikem, který dělal audit návrhu a kontroloval správnost navrhovaného řešení. Abychom ověřili vlastnosti zemin z geologického průzkumu, udělali jsme zkoušky pilot, které nám ukázaly reálnou nosnost podloží a tím potvrdili správnost návrhu. Po měsíci prací na vázání výztuže v této desce přistupujeme k samotné betonáži,“ vysvětluje Luboš Kaštan, projektový manažer JTRE.

Stavba rychle postupuje

Přípravné práce na pozemku mezi první etapou EUROVEA a Mostem Apollo se začaly v polovině března 2019. Vznikla stavební jáma o rozměrech 300 x 100 metrů a hloubkou 14 metrů, s objemem 420 tisíc kubických metrů. Samotná výstavba projektu EUROVEA 2 začala ihned po získání pravomocného stavebního povolení v prosinci 2019. Společnost BAUER pomocí čtyř vrtných souprav vyvrtané téměř 1 400 pilot s celkovou délkou bezmála 22 kilometrů, tvořících součást základů stavby.

V březnu 2020 vybral JTRE za zhotovitelů hrubé stavby – základových desek a železobetonových nosných konstrukcí – stavební společnosti VHS-PS, s.r.o. a sdružení EUROVEA 2 sestávající z vedoucího člena, společnosti STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. a společnosti SYTIQ a.s.

V květnu na staveništi vyrostl první jeřáb, téměř 91 metrů vysoký nosný jeřáb pro budování nákupního centra. Celkově bude na projektu pracovat 14 jeřábů, přičemž nejvyšší, jaký byl kdy na Slovensku postaven, bude postupně růst spolu s mrakodrapem EUROVEA TOWER. V současnosti na stavbě pracuje denně průměrně téměř 300 pracovníků.

Prodej bytů v EUROVEA 2 láme rekordy

O bydlení při Dunaji je obrovský zájem

Projekt sestává ze šesti stavebních objektů – rozšíření nákupního centra EUROVEA, prvního slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER s výškou 168 metrů, pobřežních rezidencí EUROVEA RIVERSIDE, administrativních budov Pribinova X, Pribinova Y a podzemních garáží.

„Naším cílem je promyšlené a komplexní dobudování celé zóny Eurovea City. Aby se obyvatelé, pracující i návštěvníci moderního centra Bratislavy cítili příjemně, klademe velký důraz na veřejné prostory a klimatickou pohodu díky množství zeleně. Oblíbená dunajská promenáda se rozšíří o nábřežní park s výměrou 25 tisíc čtverečních metrů a nový aktivity park rozdělen na tři zóny podle věkových kategorií. Na Pribinové ulici přibude alej stromů poskytující stín a před vstupem do mrakodrapu vznikne nové náměstí s vodním prvkem. Dunaj a jeho nábřeží se díky kvalitním prostranstvím stanou ještě atraktivnějšími pro Bratislavany a návštěvníky města,“ říká výkonný ředitel JTRE Pavel Pelikán.

Prodej bytů začal v létě minulého roku a dosud se v EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE prodalo už více než 70 procent z celkově 485 rezidencí.

„Na žádném projektu jsme dosud nezaznamenali takový obrovský zájem o koupi bydlení jako v případě EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE. Od počátku se byty prodávaly rychlým tempem. Poptávka utichla jedině těsně po vypuknutí pandemie koronavirus, ale po krátkém čase se zájemci začali opět ozývat a podepisování nových smluv se rozběhlo ihned, jak byla opět možnost osobně se setkávat. Prodávají se stejně byty všech cenových kategorií v mrakodrapu i v nábřežní části,“ popisuje Ivan Bratko, vedoucí prodeje rezidenčních projektů JTRE.

Projekt Eurovea 2

 • Rozšíření nákupního centra – 25 000 m2 obchodní plochy (spolu s existujícím centrem 85 000 m2)
 • Eurovea Tower – 45 pater, výška 168 metrů, 389 rezidencí
 • Eurovea Riverside – 7 pater, 96 řez
 • Pribinova X – 18 000 m2 pronajímatelné kancelářské plochy
 • Pribinova Y – 22 000 m2 pronajímatelné kancelářské plochy
 • Podzemní garáže – 1 400 stání
 • Prodloužení dunajské promenády – nábřežní park 25 000 m2 a nový aktivity park, dětská hřiště
 • Městský bulvár Pribinova – s novým náměstím před Eurovea Tower a novou alejí stromů
 • Propojení promenády s autobusovou zastávkou na Mostě Apollo
 • Dokončení – 2022-2023

Stavba Eurovea 2

 • Celkový objem podkladního betonu – 3 104 m3
 • Celkový objem betonu v hrubé stavbě – 146 180 m3
 • Celková hmotnost výztuže – 26 869,51 t
 • Základová deska pro Eurovea Tower:
  • Objem betonu – 7 050 m3
  • Hmotnost betonářské armatury (výztuže) – 1880 t
  • Tloušťka základové desky – střední část 3 000 mm, obvodová část 1 350 mm, při prohlubni (spolu se stěnou prohlubně) 5 525 mm

Zdroj/foto: J&T REAL ESTATE, a. s.

Related Posts